nieuws

Spitsstroken duurder door uitspraak rechter

bouwbreed

den haag – De tijdige realisatie van de meeste wegen die onder de Spoedwet wegverbreding vallen, komt zwaar onder druk te staan. Door een rechterlijke uitspraak moeten procedures opnieuw worden doorlopen of alsnog in gang gezet. Minister Peijs (verkeer) wil echter alles op alles zetten om vertraagde oplevering te voorkomen.

“Realisatie van spitsstroken gebeurt normaliter met zo min mogelijk verkeershinder en zo slim mogelijke contractvorming”, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Combinatie met regulier onderhoud en andere benuttingsmaatregelen zijn bij versnelling van het werk zo goed als onmogelijk. Hoeveel extra kosten dat met zich meebrengt, is nog niet duidelijk. Morgen zal Peijs de conseqenties in het parlement verder toelichten.

De minister heeft Rijkswaterstaat de opdracht gegeven de mogelijkheden van versnelde bouw te onderzoeken. De minister waarschuwt dat de kosten daardoor zullen stijgen en de uitvoering gepaard zal gaan met meer files. Daarbij gaat het vooral om de A12 Woerden-Gouda, A12 Utrecht Maarsbergen en zeven trajecten in Noord-Holland.

De Raad van State floot afgelopen september de minister terug door te bepalen dat de verbreding van de A2/A58 bij Eindhoven niet uitgevoerd mag worden zonder milieueffectrapportage en inzicht in consequenties voor verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Om geluidshinder te voorkomen zal op de betreffende trajecten vaker worden gekozen voor dubbel zoab.

Die uitspraak heeft gevolgen voor de meeste trajecten die onder de Spoedwet vallen. Rijkswaterstaat zet alsnog de vereiste procedures in gang en door de bouwtijd te verkorten verwacht de minister de einddatum van 2008 overeind te houden.

De bouw van de extra stroken op de A1 Watersgraafsmeer-Diemen, A2/A58 Eindhoven, A27 Everdingen-Lunetten en A28 Utrecht-Leusden loopt in elk geval vertraging op. Het is onhaalbaar om volgend jaar met de uitvoering te beginnen, omdat eerst een milieu-effectrapportage is vereist. Voor omwonenden van de A2 die met succes tot en met de Raad van State hebben geprocedeerd is de overwinning slechts uitstel, maar geen afstel.

De plannen van Verkeer en Waterstaat voorzien in totaal in 31 spitsstroken. Van zeven (knelpunten bij Den Haag, tussen Den Haag en Rotterdam en bij Arnhem) zijn de procedures afgerond en is de aanleg dus onherroepelijk. De uitvoering daarvan zal geen vertraging oplopen.

Reageer op dit artikel