nieuws

Ruim 1 miljard voor Salland-Twente

bouwbreed Premium

den haag – Het platteland van Salland-Twente gaat voor 1,2 miljard euro op de schop. Daartoe hebben minister Veerman (landbouw) en staatssecretaris Van Geel (milieu) het reconstructieplan goedgekeurd. Dat betekent dat de uitvoering kan beginnen.

De trotse Overijsselse gedeputeerde P. Jansen is meteen aan de slag gegaan. 177 intensieve veehouderijen gingen onmiddellijk op slot en mogen hun veestapel niet uitbreiden. Uiteindelijk verwacht Jansen dat 35 van deze bedrijven uitwijken naar een plek waar ze wel mogen groeien. De ondernemers maken daarmee plaats voor bijvoorbeeld woningbouw. Of ze daadwerkelijk verhuizen, hangt volgens Jansen ook af van de persoonlijke omstandigheden van de ondernemers. Bovendien helpt de provincie ook de mensen die willen blijven, met een andere activiteit dan het houden van vee.

Twaalf jaar

De uitvoering neemt twaalf jaar in beslag. “1,2 miljard euro geef je niet in vier jaar uit”, aldus Jansen. Hij verwacht de komende twee jaar al een investering van 200 miljoen euro voor onder andere de optimalisatie van de riolering in het buitengebied. Het geld komt van het Rijk, de Europese Unie, de provincie Overijssel, gemeenten, waterschappen en particulieren. Veerman en Van Geel zien het plan als een voorbeeld van de Agenda Vitaal Platteland, omdat alle partijen samenwerken.

Water krijgt speciale aandacht in het reconstructieplan. Voor het tegengaan van overstromingen en verdroging wordt water langer vastgehouden en krijgen de beken meer ruimte. Bovendien is er in het gebied meer ruimte voor bedrijvigheid. Het plan houdt tevens rekening met de cultuurhistorie van Salland-Twente. De reconstructie levert tevens een bijdrage aan de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur.

Reageer op dit artikel