nieuws

Project moet allochtonen behouden voor bouw

bouwbreed Premium

den haag – Betere contacten tussen allochtone en autochtone bouwvakkers. Dat staat voorop in het project De bouw bekent kleur, waarin leerbedrijven (samenwerkingsverbanden) SSPB Dordrecht, de stichting Haagbouw, Bouwradius en FNV Bouw samenwerken.

�De bouw bekent kleur�, sluit aan bij het sectoroverschrijdende project �Perspectief op werk – werk met perspectief� van het FNV, waarin wordt geprobeerd de uitstroom van allochtonen uit verschillende bedrijfstakken tegen te gaan. “De bouw staat bekend als een witte sector”, aldus de participanten in een verklaring. “Dit verandert al wel, omdat er meer allochtonen zijn die aan de opleiding willen beginnen. Maar voordat allochtonen en autochtonen als goede collega�s aan het werk zijn èn blijven moet er nog wel wat gebeuren.”

De initiatiefnemers constateren dat bouwvakkers van buitenlandse komaf en Nederlands personeel elkaars achtergronden vaak onvoldoende kennen. Dat leidt soms tot een moeizame omgang met als resultaat dat waardevol personeel het na relatief korte tijd voor gezien houdt in de bouw.

Op het programma staat onder meer een cursus die instructeurs en leermeesters beter moet voorbereiden op het omgaan van leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond. De leiding van dit onderdeel van het project is in handen van mevrouw J. Dinçelek. Zij was eerder betrokken bij een vergelijkbaar project in Limburg. Verder komt er een onderzoek naar de redenen dat allochtonen de bedrijfstak vaarwel zeggen. Om hier achter te komen, krijgen personeelsfunctionarissen een aantal vragen voorgelegd.

Reageer op dit artikel