nieuws

Onderhoud weg goedkoper

bouwbreed

dordrecht – Auto(snel)wegen van vezelmixbeton kunnen op den duur goedkoper zijn dan wegen met traditionele asfaltverharding. Weliswaar kost de aanleg iets meer, maar daar staat besparing op onderhoud tegenover. Berekeningen wijzen uit dat een weg van vezelmixbeton over veertig jaar 26 procent goedkoper is.

“De conclusie is dus simpel”, zegt wegkundige W.C. van den Boom van het gelijknamige bureau in Dordrecht. “De vraag is echter of een wegdek met vezelmixbetn ook op de lange termijn vrij blijft van scheuren en over welke lengte. Samen met de fabrikant van de mortel Fibricon in Nieuwegein, doen wij al jaren proeven. De resultaten tot nu toe zijn verbluffend”.

“Op het proefvak op ons terrein in Delft is vlak na de aanleg een eenmalige krimp gemeten van 10 millimeter over een lengte van 80 meter”, zegt directeur J.Verwaard van Fibricon. “Daarna zijn geen veranderingen opgetreden, ook niet bij temperaturen van plus 35 en min 10 graden. Per dag rijden er honderd tot tweehonderd betonmixers van 25 tot 50 ton overheen en dat al meer dan twee jaar. Bovendien ligt de weg op een pakket veen van 22 meter. Ook in hoogteligging is de zetting van de betonplaat 0,0 millimeter”.

“We hebben nu een proefvak van 130 meter aan de Eemshaven in Rotterdam aangelegd met vezelmixbeton. Literatuur en ervaringen in Duitsland leren, dat in gewoon en/of vezelbeton na 8 meter scheuren gaan optreden, maar wij zien ze niet.”

“We hebben x-, y- en z-metingen gedaan met een nauwkeurigheid van 2 millimeter. Binnenkort gaan we een fietspad van 300 meter aanleggen. Met de proef willen we onder meer ervaring opdoen en proeven uitvoeren voor een toekomstig project van 3 kilometer op een provinciale weg. We weten gewoon niet tot welke lengte we moeten gaan voordat ergens eventueel scheurvorming kan optreden”.

Een afwerklaag van 5 centimeter zeer open beton, zob (voor geluid en het afvoeren van regenwater), gaat meescheuren, weet Verwaard.

“Dat zijn althans de ervaringen tot nu toe in Duitsland. Op vezelbeton zou zob kunnen worden aangebracht, omdat vezelbeton niet of nauwelijks in de lengterichting scheurt. Wij testen proefondervindelijk bij welke lengte de vezelbeton gaat scheuren. Wij tonen nu aan, dat het werkt en wij vragen de wetenschap uit te zoeken waarom dat zo is.”

Wel kan Verwaard verklaren waarom vezelmixbeton zich zo voorbeeldig gedraagt: “De uit blokstaal gefreesde staalvezels zorgen voor een hoge treksterkte, de draadvezels met eindhaken zorgen voor een hoge buigtaaiheid. Die vezels zitten in een bepaalde verhouding in het beton. De vezels van kunststof, altijd 0,026 procent, trekken veel vocht aan en geven die weer heel langzaam af. Door die mix krijgt de B45-beton heel bijzondere eigenschappen.”

Intussen hebben Verwaard en Van den Boom – die in 1999 nog gelauwerd werd als (mede)bedenker van Winnerway dat onderhoud aan het asfaltwegdek vermindert door koel- en verwarmingstechnieken – tal van kleine projecten in vezelmixbeton uitgevoerd. Daarbij zijn zwaar belaste plekken als bushaltes in Den Haag, Tilburg, Amsterdam en op- en afritten.

Van den Boom, die behalve asfalttechnoloog ook betontechnoloog is, noemt vezelmixbeton de “derde betonsoort”. In de wegenbouw is ongewapend beton, al dan niet gedeuveld, een bekend verschijnsel op minder zwaar belaste wegen op een goede ondergrond. Daarnaast wordt gewapend beton toegepast, het zogenaamde Doorgaand Gewapend Beton, het DGB. Dat ligt onder meer op de A73, de A12 en sinds kort op de nieuwe A5.

“Maar dat heeft als nadeel, dat geen spreidmachine vooruit kan rijden”, zegt Van den Boom. “Daar ligt immers de wapening. Het DGB moet altijd met een betonpomp, dikwijls vanaf een naastgelegen hulpweg, worden aangebracht. Bij vezelmixbeton, dat zijn diensten ook al langer bewijst in bedrijfsvloeren en dergelijke, kan het werkmaterieel op het wegtracé tot aan de rand van het wegdek komen. Dat scheelt – nog zo�n voordeel – enorm in snelheid van werken”.

�Wij testen bij welke lengte vezelbeton scheurt�

Reageer op dit artikel