nieuws

Omstreden dienstenrichtlijn Bolkestein ligt onder vuur

bouwbreed Premium

brussel – Staatssecretaris K. van Gennip (economische zaken) deelt de bezorgdheid van de EFBH (Europese Federatie van Bouw- en Houtbonden) over het detacheringsvoorstel van voormalig EU-commissaris Bolkestein. Het voorstel betreft het vrije verkeer van diensten in de Europese Unie.

Van Gennip verklaarde dit vóór het begin van de vergadering van de Europese ministerraad, waar het zwaar omstreden richtlijnvoorstel van Bolkestein ter sprake kwam. Volgens H. Beijen, secretaris-generaal van de EFBH, is ook Van Gennip van oordeel dat het detacheringsvoorstel grondig moet worden gewijzigd.

Terwijl een delegatie van de EFBH Van Gennip een petitie aanbood voor de Europese ministers die bevoegd zijn voor het concurrentiebeleid, betoogden buiten het EU-gebouw ongeveer 1200 leden van diverse Europese bouw- en houtvakbonden tegen het voorstel van Bolkestein. Vanuit een geluidswagen klonk onophoudelijk de slogan: “Frankenstein, nee, nee, nee, werkgelegenheid, ja, ja, ja.”

De discussie in de ministerraad was grotendeels gewijd aan het thuislandprincipe. Dit houdt in dat voor personeel dat wordt gedetacheerd naar een ander land, de wetten en regels van het land van oorsprong gelden. Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken, Ierland, Finland, Letland en Slovenië staan achter dit deel van het commissievoorstel. Maar zij zijn te weinig in aantal om bij een eventuele stemming hun zin door te drijven. De meeste andere landen willen de toepassing van het thuislandprincipe aan bepaalde beperkingen onderwerpen en uitzonderingen inbouwen.

Nederland heeft als vigerend EU-voorzitter met steun van de Europese Commissie een zogeheten �verklarende tekst� bij het voorstel gevoegd, maar diverse lidstaten en ook de vakbonden vrezen dat deze tekst en de vele uitzonderingen op de definitieve richtlijn tot een ongekende chaos zullen leiden bij de toepassing ervan.

De EFBH heeft bij monde van secretaris-generaal Beijen al gedreigd “naar Brussel terug te keren als het richtlijnvoorstel niet naar de wensen van de federatie wordt aangepast”.

De discussie in de EU-ministerraad was al bij al een eerste technische bespreking van het voorstel van Bolkestein. Beijen verwacht op zijn vroegst Europese besluitvorming in de herfst van 2005.

Reageer op dit artikel