nieuws

Omlegging N201 tijdelijk van de baan

bouwbreed Premium

haarlem – De omlegging van de provinciale weg N201 bij Aalsmeer en Uithoorn moet worden herzien.

Volgens de Raad van State voldoet het tracé ten noorden van Uithoorn niet aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit, die volgend jaar van kracht worden.

De raad heeft het besluit van Gedeputeerde Staten over het bestemmingsplan dat de omlegging op het grondgebied van Amstelveen mogelijk moet maken, vernietigd. Amstelveen zal nu opnieuw een bestemmingsplan maken.

Gedeputeerde Staten bekijken nog wat de consequenties zijn van de uitspraak en of de omlegging van de N201 bij Aalsmeer en Uithoorn vertraging oplevert. Een eerder onderzoek naar de luchtkwaliteit wordt inmiddels geactualiseerd. De uitvoering van de aanleg van de N201 staat gepland voor 2006. De totale kosten van het project bedragen 639 miljoen euro.

Reageer op dit artikel