nieuws

Nederlandse tunnels veiligste van Europa

bouwbreed Premium

utrecht – De Nederlandse autotunnels behoren tot de veiligste van alle landen van Europa. Dat komt mede door de bij het ontwerp gehanteerde, integrale veiligheidsfilosofie. Een vrachtwagenbrand in de Velsertunnel doet daar niks aan af.

Ir. E.W. Worm van Rijkswaterstaat doet de recente brand in de Velsertunnel af als een incident. In de westbuis, net voor de ingang van de tunnel, reed vorige week een vrachtauto op een voor hem rijdende collega die remde voor een file. Er ontstond een brand die snel werd geblust. De oostbuis werd opengesteld voor verkeer in beide richtingen. Kort daarna is de westbuis weer voor het verkeer opengesteld.

“Een brand kan optreden, maar er is gehandeld en het was allemaal zo opgelost. Geen probleem”, zegt het hoofd van het Steunpunt Tunnelveiligheid bij de Bouwdienst. Het tekent wel het hoge niveau van veiligheid van de tunnels in de Nederlandse autosnelwegen. Volgens Worm is dat niveau zo hoog vanwege de gescheiden rijrichtingen, die in de Nederlandse Rijkstunnels standaard worden toegepast in combinatie met langsventilatie. Bij het ontwerpen van tunnels voor de Nederlandse autosnelwegen hanteert het steunpunt een integrale veiligheidsfilosofie.

Veiligheidsketen

De veiligheidsfilosofie is ontstaan na de discussies over de veiligheid van de Westerscheldetunnel tweede helft jaren negentig. Gebrek aan structuur in de kennis over tunnelbouw en veiligheid leidde tot onevenwichtigheid bij de discussies. Alle kennis over veiligheid bij Rijkswaterstaat is toen gebundeld en van een duidelijke structuur voorzien.

Discussies worden helderder door een begrip te hanteren als de veiligheidsketen: eerst proactief voorkomen van ongelukken. Dan hoef je niet na te denken over bestrijden. Daarna volgt preventie waarbij de kansen van optreden worden verkleind en de gevolgen worden geminimaliseerd. Omdat weinig gebeurtenissen volledig zijn uit te sluiten, volgt nog een stap met correctieve maatregelen. Treedt toch een incident op dan wordt gezorgd dat het beheerst kan aflopen in de zin van mogelijkheden bieden slachtoffers te voorkomen. Is alles gedaan maar loopt het toch fout dan volgt een laatste schakel in de keten. Dan moet gezorgd worden dat hulpverlening mogelijk is.

“Volgens deze keten moet er worden gedacht en gediscussieerd. Je moet worden beloond als je vooraf in de veiligheidsketen maatregelen neemt die effectief zijn. Dan moet iemand aan het eind van de keten (hulpverleners, brandweer) er begrip voor hebben, dat in het begin veel doen betekent dat later in de keten minder wordt gedaan”, stelt Worm.

De veiligheidsfilosofie zoals die nu is, bestaat uit vijf hoofditems: Normen randvoorwaarden en uitgangspunten; Veiligheidsbeschouwingen; Basismaatregelen; Aanvullende maatregelen en Veiligheidsorganisatie.

“De filosofie voor verkeerstunnels in autosnelwegen is goed. We werken er bij Rijkswaterstaat al een aantal jaren mee. Een goede veiligheidsfilosofie is alleen maar te verbeteren. We hebben hem niet lek kunnen schieten maar toch nog wel verfijningen kunnen aanbrengen. Mede daarom lopen we nu qua tunnelveiligheid voorop in Europa”, stelt Worm.

Reageer op dit artikel