nieuws

MKB Nederland niet gelukkig met cao

bouwbreed

scheveningen – MKB Nederland wil meer ruimte in de bouw-cao. Volgens de belangenvereniging van het midden- en kleinbedrijf (mkb) hebben werkgevers en werknemers binnen de huidige collectieve arbeidsvoorwaarden te weinig ruimte om invulling te geven aan hun individuele wensen. Voorzitter L. Hermans van MKB Nederland hekelde gisteren in zijn toespraak op het jaarcongres van zijn […]

scheveningen – MKB Nederland wil meer ruimte in de bouw-cao. Volgens de belangenvereniging van het midden- en kleinbedrijf (mkb) hebben werkgevers en werknemers binnen de huidige collectieve arbeidsvoorwaarden te weinig ruimte om invulling te geven aan hun individuele wensen.

Voorzitter L. Hermans van MKB Nederland hekelde gisteren in zijn toespraak op het jaarcongres van zijn organisatie in Scheveningen de manier waarop de sociale partners te werk gaan. “Cao-onderhandelingen worden gekenmerkt door de creativiteit van een kopieermachine in plaats van door maatwerk en diversiteit.”

Werkgevers in de bouw moeten zich volgens de MKB-voorman meer inspannen om nieuwe ontwikkelingen in de bedrijfstak op de onderhandelingstafel te krijgen. Vakbonden hebben volgens Hermans daarbij de taak om zich te laten leiden door de trends die zich in de bouw afspelen. De bestuurder is van mening dat de vertegenwoordigers van de werknemers meestal vasthouden aan �de centraal vastgestelde arbeidsvoorwaardennota�s van de vakcentrales�.

De grootste doorn in het oog van Hermans zijn de overuren. Die zouden niet per week moeten worden berekend, zoals nu het geval is, maar over het hele jaar. Op die manier kunnen ondernemers hun personeel inzetten als er werk is en mensen naar huis sturen zodra de benodigde capaciteit daalt.

Als het aan Hermans ligt worden de salarisschalen uit de cao geschrapt. Volgens de bestuurder is het beter om de loonstijging van medewerkers af te laten hangen van de winstgevendheid van het bedrijf en de individuele prestaties van de werknemers. “In de cao kan worden volstaan met het benoemen van aanvangs- en eindsalarissen.”

De aanpassingen zijn volgens MKB Nederland noodzakelijk omdat de hoogte van de loonstijging bij het huidige systeem van periodieken en schalen te veel wordt overgenomen van andere sectoren. De belangenorganisatie van het mkb wil met het schrappen van dit stelsel tot een zo objectief mogelijke beoordeling komen van een eventuele loonsverhoging. Ondanks de scherpe kritiek, onderstreept Hermans met de resultaten van een TNS/NIPO-onderzoek in de hand het belang van cao�s. Zo beschouwt 85 procent van de bevraagde ondernemers cao�s als nuttig. Dergelijke afspraken besparen de bedrijven in het midden- en kleinbedrijf veel tijd omdat dan niet over alle arbeidsvoorwaarden onderhandeld hoeft te worden.

Beperking van de concurrentie op arbeidsvoorwaarden is ook een belangrijk voordeel van een cao. Ondernemers zien het afsluiten van cao�s daarbij als de belangrijkste taak van vakbonden. De werkgeversorganisaties verliezen volgens 80 procent van de ondernemers hun bestaansrecht als er geen cao�s meer afgesloten worden.

Reageer op dit artikel