nieuws

MKB hekelt bouwambitie gemeenten

bouwbreed Premium

den haag – Grote winkelcentra langs de snelweg zorgen voor verloedering van de Nederlandse steden. Om economische uitholling van de steden te stoppen, zouden gemeenten een detailhandelsnota op moeten stellen. Dat bepleit L. Hermans van MKB Nederland, de belangenvereniging van het midden- en kleinbedrijf.

De kritiek van Hermans richt zich vooral op grootschalige winkellocaties die in lintbebouwing langs de snelwegen worden neergezet. Dergelijke projecten trekken volgens de bestuurder veel publiek weg uit het stadshart van omliggende plaatsen. Het gevolg is verloedering, leegstand en economische achteruitgang van het stedelijk gebied.

Gemeenten moeten eerst de economische gevolgen van dergelijke winkelboulevards in kaart brengen, zo stelt Hermans. Daarom moeten lagere overheden met het lokale midden- en kleinbedrijf om de tafel gaan zitten, voordat zij gaan bouwen. “Want je kunt niet en nieuwe malls bouwen in het buitengebied en tegelijkertijd voor een vitale binnenstad zorgen.” Hermans hekelt daarbij de opstelling van ambitieuze wethouders. “Men staart zich blind op de grote sprong voorwaarts”.

De economische ontwikkeling van de steden wordt volgens MKB Nederland niet alleen beperkt door de winkelcentra in het buitengebied. Ook de toegankelijkheid van de steden baart Hermans zorgen. “Veel bedrijven trekken weg naar kantoorflats aan de rand van stad die vanaf de snelweg makkelijk zijn te bereiken en laten de binnenstad leeg achter.”

Waarschuwing

Passen de gemeenten hun beleid niet aan, dan mobiliseert MKB Nederland zijn achterban. “Die waarschuwing wil ik wel afgeven”, laat Hermans weten.

MKB Nederland is niet alleen kritisch op gemeenten als het om de bouw van winkels gaat. Ook de uitvoering van het nieuwe ruimtelijke beleid dat minister Dekker (VROM)) samen met drie andere ministeries heeft uitgestippeld, is volgens de belangenvereniging niet in goede handen bij de gemeenten en hun collegabestuurders van de provincies.

“De regering heeft economische groei tot basis van het ruimtelijk beleid gemaakt. En dat is goed”, reageert Hermans op de plannen. Daarbij benadrukt hij dat alle mooie plannen wel eens op de bureaus van de gemeentelijke en provinciale overheden zouden kunnen sneuvelen. “Sinds de presentatie van het nieuwe ruimtelijke beleid is het oorverdovend stil.”

Hermans juicht het toe dat het kabinet lagere overheden veel verantwoordelijkheid wil geven, maar is tegelijkertijd bang dat het kabinet het initiatief uit handen geeft. Hij pleit er daarom voor dat de minister van VROM een beleidsinstrument krijgt, waarmee zij lagere overheden aan het werk kan zetten.

Reageer op dit artikel