nieuws

Meer grip noodzakelijk op stroefheidseisen asfalt

bouwbreed Premium

ede – De gladheidsproblemen op enkele snelwegen in Zuid-Holland maken volgens ir. K. Nije duidelijk, dat het hoog tijd wordt om de stroefheidseisen scherper te stellen en te zorgen voor een goed metingenregime. Dat is ook nodig ook in het licht van de toegenomen aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Tijdens het gisteren in Ede gehouden eerste Nationaal Stroefheidssymposium wees dagvoorzitter, oud-CROW-directeur en lid van de Raad voor de Transportveiligheid ir. K. Nije erop, dat de glad- of stroefheidsproblematiek niet nieuw is. De problematiek speelt eigenlijk al zolang er asfalt op de (snel)wegen ligt, maar is door de komst van zoab en dergelijke wel versterkt. De voorbereidingen voor het symposium waren dan ook al geruime tijd voor de gladheidsproblemen bij het zoab op de A12 in gang gezet. Nieuw is wel, dat het nu gaat om de (verminderde) stroefheid van verouderd zoab, terwijl het Stroefheidssymposium in eerste instantie inzette op verbeteringen bij de �aanvangs�stroefheid van asfaltverhardingen. Daartoe werd de nieuwe CROW-publicatie �Grip op stroefheid� gepresenteerd.

Visueel signaal

Vanuit de verkeersveiligheid gezien gaat het bij de gladheidsproblemen vooral om de onzichtbaarheid daarvan voor de weggebruiker. Nije: “Zaken als spoorvorming en onvlakheid zijn door automobilisten en motorrijders zelf redelijk goed in te schatten, want visueel herkenbaar. Bij een structurele afname van de stroefheid van de open asfaltmengsels zoals zoab, ontbreekt zo�n visueel signaal. Daarom is een goed regime van regelmatige stroefheidsmetingen noodzakelijk en moeten de al weer enkele decennia oude eisen scherper worden gesteld.”

Initiatieven in die richting zijn overigens al gaande, zo meldde hij zonder op de details in te gaan. Of er ooit bordjes komen met het opschrift �Oud asfalt, langere remweg� kon Nije uiteraard niet zeggen, dat is een zaak van de wegbeheerders.

Door de recente gladheidsproblemen komt de aansprakelijkheid van de wegbeheerder sterker dan voorheen in het geding. Want volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek is hij aansprakelijk wanneer schade wordt geleden door gebreken aan de weg. Onvoldoende stroefheid is zo�n gebrek, zo valt in de CROW-publicatie te lezen. Volgens Nije is het momenteel maar de vraag of wegbeheerders op basis van de bestaande eisen en meetmethoden wel voldoende juridische handvatten hebben. Er is namelijk wettelijk op dit punt nog bitter weinig geregeld en de rechter zal dus nog altijd per geval een oordeel moeten vellen.

Reageer op dit artikel