nieuws

Leg positie van zzpers voor altijd vast

bouwbreed Premium

bergeijk – De ontwikkeling van criteria waaraan zelfstandigen zonder personeel kunnen worden getoetst, is dringend nodig. Zolang die fundamentele discussie niet is gevoerd, moet de Verklaring Arbeids Relatie (VAR) langer dan een jaar geldig zijn, vindt de Vereniging ZZP.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister De Geus (Sociale Zaken) dat zzp�ers personen zijn die arbeid verrichten op het grensvlak van ondernemerschap en werknemerschap. Het oude liedje is het ernstige bezwaar van de VZZP tegen deze omschrijving. Die doet geen recht aan de duizenden prima zelfstandige ondernemers die zich helemaal niet op dit grensvlak bevinden.

De vereniging pleit dan ook voor een fundamentele discussie over dit onderwerp. Die zou moeten leiden tot de ontwikkeling van criteria die voor eens en voor al duidelijk maakt welke zzp�ers pure ondernemers zijn. Die zouden dan ook moeten worden gevrijwaard van de administratieve rompslomp van het jaarlijks aanvragen van een Verklaring Arbeids Relatie.

De discussie moet vooral door het ministerie van Economische Zaken worden gevoerd. Nu zijn zzp�ers nog veel te veel de aangelegenheid van het ministerie van Sociale Zaken. “Daar moeten ze weg. Dan kunnen ze eindelijk hun eigen en volwaardige plaats in de economie vinden”, aldus N. Schouten van de VZZP. Voordat het zover is, moet er nog het nodige aan de VAR gebeuren. De status van zzp�ers moet duidelijk zijn, ook bij contracten die de looptijd van de VAR overschrijdt, vindt de VZZP.

Momenteel is in de Tweede Kamer het Wetsvoorstel uitbreiding rechtsgevolgen VAR in behandeling. Enkele fracties willen het wetsvoorstel juist op het punt van de looptijd van de VAR aanpassen. Daarbij denken ze aan verlenging van de doorlooptijd van de verklaring met één jaar voor contracten die de looptijd van de VAR overschrijden.

De VZZP is het daarmee eens al was het maar omdat de huidige regeling duidelijk maakt dat ondernemerschap zich niet verdraagt met bureaucratische regels voor de geldigheidsduur van een VAR.

Minister De Geus heeft de Kamer echter al laten weten dat hij niets in een dergelijke wijziging ziet. Die zou ertoe kunnen leiden dat een zzp�er wiens situatie in de doorloopperiode verandert, te maken krijgt met verschillende fiscale regimes.

De minister stelt daarom voor dat zzp�ers hun VAR voor een volgend jaar al per 1 juli kunnen aanvragen. In de regel heeft de zzp�er zo�n verklaring binnen twee maanden in huis. Dit betekent dat een zzp�er in de praktijk een VAR-periode van 16 maanden kan krijgen in plaats van 12 maanden. Gezien de eenvoud van dit voorstel, kan de VZZP zich daarin vinden.

Reageer op dit artikel