nieuws

Krimparme cementmortel vaak onterecht in bestek Open en gesloten toepassing Krimparm is niet krimpvrij

bouwbreed Premium

den bosch – Verkeerd toepassen van een krimparme mortel kan overmatige scheurvorming veroorzaken. Daarbij betaalt de klant ook nog eens te veel voor een product dat hij eigenlijk niet nodig heeft. Voor C. Verwijmeren van Beamix Nederland is het verhaal gesneden koek: krimpvrije mortels bestaan niet, ze zijn hooguit krimparm en worden vaak ten onrechte voorgeschreven in bestekken.

“Met enige regelmaat komen in bestekken nog tekstgedeelten voor, waarin staat dat de opgetreden schade moet worden hersteld met bijvoorbeeld een krimpvrije of krimparme mortel. Reeds vaker heb ik getracht aan te geven, dat dit een onjuiste toepassing van een krimparme mortel is”, aldus Verwijmeren, die er aan toevoegt dat “het verkeerd toepassen van een krimparme mortel vaak overmatig scheurvorming veroorzaakt”.

“De scheuren ontstaan doordat deze cementrijke mengsels een grotere krimpreactie met zich meebrengen, die niet wordt gecompenseerd door de expansieve reactie. Daarnaast worden cement(steen)rijke mengsels, zoals krimparme mortels, vaak gekenmerkt door een hoge elasticiteitsmodulus. De verharde mortel kan hierdoor minder gemakkelijk de spanningen opnemen die in de ondergrond ontstaan door de volumeverandering als gevolg van temperatuur- en/of vochtwisseling, met ook hier kans op scheurvorming.”

Om dergelijke problemen te voorkomen is het volgens Verwijmeren beter om nog eens nadrukkelijk naar de besteksomschrijving te kijken: “Wanneer met de klant en/of de verwerker een open discussie wordt gevoerd over wat hij denkt dat in zijn situatie de functie is van een krimparme mortel, komt vaak al snel het antwoord: omdat het zo staat geschreven.”

Als vervolgens met de constructeur wordt gesproken, kan vaak als technisch betere oplossing een gelijkwaardig product, dat vaak net zo effectief is, worden aangeboden.

Verwijmeren: “Vaak is het alternatief, vanuit het materiaal gezien, een stuk goedkoper. Een veel voorkomende situatie illustreert dat: bij het vullen van kelkvoegen tussen kanaalplaatvloeren functioneert een normale Spramixbeton zeker zo goed als bij het vullen van deze voeg met een veel duurdere krimparme mortel.”

Reactiekracht

Er is volgens Verwijmeren nog een andere reden om niet te snel naar een duurdere krimparme mortel te grijpen: “Bij het gebruik van een onvoldoende stevige bekisting zal de expansiereactie een dusdanig invloed uitoefenen op de kistwand dat deze vervormt. Hierdoor wordt de eigenlijk beoogde ruimte onvoldoende opgevuld, waardoor mogelijk problemen in een later stadium kunnen optreden die nog eens extra kosten – en soms ook gevaarlijke situaties – met zich brengen.”

Bij een �open� toepassing zal de mortelspecie een vrije zwelling veroorzaken aan de zijde waar hij onbedekt is. Open toepassingen zijn bijvoorbeeld het ondersabelen van prefab elementen en van voetplaten bij het stellen van staalconstructies.

Bij een �gesloten� toepassing zal de mortelspecie zich, door zijn expansie, in alle gaten en hoeken nestelen en een drukopbouw veroorzaken tussen beide constructiedelen.

Alleen op de plek waar de mortelspecie wordt ingegoten, kan een expansiereactie plaatsvinden. Vaak wordt deze opening met behulp van een stop dichtgezet.

Voorbeeld van deze toepassingen zijn het afgieten van gains na het stellen van betonwanden en kolommen. Ook wordt de gietmortel veelvuldig toegepast bij het afgieten van gains met voorspandraden bij betonnen voorspanelementen.

Wanneer men cement met water mengt, wordt het reactieproduct cementsteen gevormd. Bij dit hydratatieproces komt warmte vrij, waardoor vanwege uitdroging enige volumevermindering kan plaatsvinden, vooral in de plastische fase. Dit is een proces dat aan elke betonsoort in meer of mindere mate kan worden toegeschreven en niet alleen aan het eindproduct van krimparme cementmortels. Vanuit deze basiswetenschap mag dus eigenlijk nooit – en zeker niet in bestekken – worden gesproken van krimp�vrije� mortels. Die bestaan eenvoudigweg niet. Krimpvrij is een benaming die in de praktijk veelvuldig foutief wordt gebruikt wanneer eigenlijk krimparm wordt bedoeld.

Reageer op dit artikel