nieuws

Kosten afvaltransportsysteem in Almere rijzen de pan uit

bouwbreed Premium

almere – Zoals het er nu naar uitziet, rijzen de kosten voor de aanleg van het ondergronds afvaltransportsysteem (OAT) in Almere de pan uit. Pas eind 2003 hebben ambtenaren het college ingelicht over een kostenoverschrijding van 17,25 miljoen euro.

Sinds het begin van de aanleg in 2001 zijn er al problemen met de kosten. “Het betreft een innovatief systeem”, verklaart een woordvoerder. “Centralned kon van tevoren geen goede inschatting geven van de eindprijs, waardoor steeds tussentijds onderhandelingen plaatsvonden.”

“Ambtenaren hebben te lang gedacht dat ze de kosten binnen de perken konden houden”, zegt zij over de late melding. Het afvaltransportsysteem maakt deel uit van het gehele Stadscentrum-project, waaromheen een financieel �hek� (45 miljoen euro) is geplaatst, waarbinnen problemen zelf moeten worden opgelost. De opvatting binnen de dienst stadscentrum was dan ook dat het gerezen kostenvraagstuk intern of samen met Centralned oplosbaar was, zo luidt de verklaring in een brief van B en W aan de raad van 16 november.

Ook zijn de ambtenaren van de dienst stadscentrum “de mist in gegaan”, omdat onder andere werd verondersteld dat de verkoop van afval meer zou opbrengen.

Op dit moment lopen onderhandelingen met Centralned, een joint venture van afvalverwijderaar Ara, Vermeer Milieu Techniek en het Zweedse Centralsug, de bedenker van het systeem. Pas daarna is volledig duidelijk hoeveel de kostenoverschrijding bedraagt.

Diverse mogelijkheden doen zich voor. Zoals stoppen met de verdere aanleg, het systeem alleen in bepaalde delen aanleggen, het systeem optimaliseren door bijvoorbeeld vermindering van het aantal inwerp-openingen of verkoop.

Reageer op dit artikel