nieuws

Koppel onderhoud aan infraprojecten

bouwbreed

den haag – De Hanzelijn kost jaarlijks 6,3 miljoen euro aan onderhoud en het berijdbaar houden van de vernieuwde A4 tussen Burgerveen en Leiden kost jaarlijks 10 miljoen euro. Rijkswaterstaat maakt een omslag in denken door naar de totale kosten te kijken en zich niet blind te staren op stichtingskosten.

Voor het eerst staan ook de kosten voor beheer en onderhoud in de nieuwe begroting van Verkeer en Waterstaat. Minister Peijs wil in 2006 nog een stap verdergaan. Tactisch wacht zij daarmee tot de aanbevelingen van de commissie Duivesteijn die zal concluderen dat de politiek geen goed oordeel over een nieuwbouwproject kan vormen, zonder de kosten van onderhoud en beheer mee te wegen.

De Tweede Kamer heeft tot op heden meestal geen idee van de kosten voor beheer en onderhoud als zij de beslissing tot aanleg neemt. Opmerkelijk, want die kosten zijn gedurende de levensduur van een project vaak even hoog als de stichtingskosten. Bijvoorbeeld de hsl-zuid staat voor een budget van 8,5 miljard op de begroting.

Decennialang

Maar weinig mensen lijken te beseffen dat daarnaast een langlopend contract is afgesloten van 105 miljoen per jaar voor de bovenbouw en het onderhoud. Een bedrag dat decennialang op de begroting van Verkeer en Waterstaat zal drukken. De hsl-zuid is daarmee een van de eerste projecten waarbij in de begroting wel een duidelijke koppeling is tussen aanleg en onderhoud. Vanaf volgend jaar zal het ministerie voor alle projecten een apart onderhoudspotje reserveren.

Daarmee kan het Rijk meteen inspelen op een andere nieuwe trend om het onderhoudscontract aan te besteden op het moment van aanleg. Op dat punt is veel geld te besparen omdat een integrale afweging kan worden gemaakt tussen stichtingskosten en onderhoud. Wie weinig investeert bij de aanleg, kampt al snel met hoge onderhoudskosten en visa versa.

Onderhoud en beheer van de rijksinfrastructuur is een van de hoofdtaken van het ministerie. De budgetten daarvoor werden in de rijksbegroting niet nader gespecificeerd. Zonder koppeling aan individuele projecten is de verleiding groot het geld te besteden aan andere doelen of weg te bezuinigen.

Daardoor moet minister Peijs de komende jaren miljarden extra besteden aan het wegwerken van het aanzienlijke achterstallig onderhoud. Met haar leus �houwen voor bouwen� zijn de nieuwbouwprogramma�s op een laag pitje gezet ten gunste van de bestaande infrastructuur.

Het achterwege laten van onderhoud is niet meteen zichtbaar, maar langzamerhand loopt het aantal spoorstoringen en noodwegwerkzaamheden op. Een voorbeeld van versleten asfalt is de recente slippartij op de A12. Uit de daarop volgende inventarisatie blijkt dat 41 kilometer snelweg veel te glad is door slijtage.

Reageer op dit artikel