nieuws

Koninklijk Paleis op de Dam wacht zoveelste renovatie

bouwbreed Premium

AMSTERDAM – Het Koninklijk Paleis op de Dam heeft met het veranderen van functie al de nodige verbouwingen achter de rug. Maar elke renovatie blijkt later toch weer gebreken te veroorzaken. Volgend jaar begint de zoveelste.

In 1648 besloten de Amsterdamse Burgemeesters en Schepenen bouwmeester Jacob van Campen opdracht te geven tot de bouw van een stadhuis. Van Campen nam de klus serieus en bouwde een volledig wit gebouw met verwijzingen naar de Griekse oudheid, Bijbelse taferelen en een microkosmos met Amsterdam als middelpunt. In alles straalde het gebouw de grootsheid van Amsterdam in de Gouden Eeuw uit.

Gedurende de eerste anderhalve eeuw werd het stadhuis ook als zodanig gebruikt, maar in 1808 pikte Lodewijk Napoleon het in en maakte er zijn koninklijk paleis van. Uit die tijd stammen de eerste renovaties, waarbij de lange galerijen werden opgedeeld in zalen.

Vijf jaar later gaf Koning Willem I het paleis terug aan Amsterdam, maar hij bleef het gebruiken als logeeradres. In 1936 werd het rijkseigendom en in oude staat hersteld.

Beton en ijzer

In de twintigste eeuw volgden meerdere renovaties. Veel oorspronkelijk materiaal verdween ten gunste van beton en ijzer, er werden liften aangelegd en de roep om een betere brandveiligheid maakte dat veel hout uit het gebouw werd verwijderd.

Tijdens de grote renovatie, in de jaren zestig, werd op veel plekken asbest gebruikt. Tevens werden technische installaties voor bijvoorbeeld verwarming aangelegd.

De laatste renovatie, bedoeld om het gebouw geschikt te maken voor het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima, vond plaats in 2001. Er was echter te weinig tijd om de zaken grondig aan te pakken.

Inmiddels heeft de Rijksgebouwendienst 69 miljoen euro uitgetrokken om het paleis optimaal geschikt te maken voor het ontvangen van staatshoofden. Na deze renovatie moet het paleis aan de laatste wettelijke eisen qua bouwkunde en veiligheid voldoen.

De asbest moet weer worden verwijderd en praktisch alle technische installaties moeten vervangen. Het werk moet in 2005 beginnen en als alles volgens plan verloopt is het in 2008 klaar.

Overigens zullen de gevel, de monumentale zalen en de aanwezige kunst in het gebouw voorlopig met rust worden gelaten. De Rijksgebouwendienst verwacht eind deze week de aanbesteding voor de renovatie te publiceren.

Reageer op dit artikel