nieuws

KLIC Nederland voor de derde maal op de vingers getikt

bouwbreed Premium

den haag – Na een kort geding en een arbitragezaak heeft KLIC Nederland bij de rechtbank in Den Haag voor de derde maal in een jaar bakzeil gehaald in het geschil om meerwerk dat softwareleverancier Het Logistiek Adviesbureau (HLA) uit Epe bij KLIC claimt. De voorzieningenrechter heeft nu gesteld dat KLIC HLA 3,4 miljoen euro moet betalen.

De aanleiding voor de arbitragezaak was een meerwerkpost die softwareleverancier HLA uit Epe claimde, nadat de regionale KLIC afdelingen Noord, Oost en Zuid had gevraagd meerwerk uit te voeren.

Hiervoor bracht HLA een bedrag in rekening dat de gezamenlijke KLIC�s niet wilden betalen. Hierop stapten HLA en KLIC naar de SGOA, de stichting die bij geschillen op het gebied van ict bemiddelt en indien nodig geschillen beslecht.

Na een onderzoek van bijna vier jaar velden de arbiters een bindend vonnis. HLA werd in het gelijk gesteld en de gezamenlijke afdelingen van KLIC werden veroordeeld tot het betalen van 3,4 miljoen euro waarin ook de totale proceskosten van HLA waren opgenomen. Verder draaide KLIC op voor de kosten van het geding en de kosten voor alle deskundigen die bij de arbitragezaak waren betrokken. De arbiters motiveerden hun oordeel door te stellen dat KLIC niet bereid was gevonden met HLA om de tafel te gaan zitten om eruit te komen.

KLIC Nederland spande een bodemprocedure aan om dit vonnis aan te vechten. Daarnaast blokkeerde KLIC de tenuitvoerlegging van het vonnis. HLA stapte vervolgens naar de voorzieningenrechter voor het verkrijgen van een executiebevel op het vonnis. Deze week bepaalde de rechter dat KLIC moet betalen. De enige restrictie die de rechter meenam was het stellen van een bankgarantie van ongeveer 10 procent van de zijde van HLA in geval de bodemrechter te zijner tijd anders beslist.

Het kort geding dat KLIC verloor, betrof de eis van KLIC inzake het overhandigen van data van de softwareleverancier. KLIC stelde de data nodig te hebben voor het staven van rapportages over de werkwijze van KLIC waaruit blijkt dat in 10 tot 20 procent van de gevallen sprake is van een foutmelding.

HLA reageerde verheugd op de uitspraak van dinsdag. KLIC was nog niet bereikbaar voor commentaar. De uitspraak in de bodemprocedure is in 2006 te verwachten.

Reageer op dit artikel