nieuws

Kleine kolk Willem I-sluis Amsterdam blijft open

bouwbreed Premium

amsterdam – De kleine kolk van de Willem I-sluis in Amsterdam-Noord wordt niet gedempt, maar na renovatie opengehouden. De provincie Noord-Holland heeft er onlangs voor gekozen de kolk in zijn originele staat te bewaren vanwege de grote cultuurhistorische waarde van de sluis.

De Willemsluizen vormen de verbinding tussen het IJ en het Noordhollands Kanaal. De Willem I -sluis is een van de weinige objecten die herinneren aan de beginperiode van het kanaal. Het oorspronkelijke plan om de kleine kolk te dempen is daarom van de baan en de sluis wordt in volle ere hersteld. Niet dat de sluis, die al vanaf de jaren negentig op non-actief staat, weer in gebruik genomen gaat worden, dat is voor doorvaart van schepen niet nodig.

De stadsdeelraad Noord heeft een verzoek ingediend bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg om de sluis aan te wijzen als Rijksmonument. De sluis is gebouwd tussen 1819 en 1926 en ontworpen door inspecteur-generaal Jan Blanken, een van de belangrijkste waterbouwkundigen van de negentiende eeuw.

Ongewijzigd

Het uiterlijk is, ondanks de herbouw in 1867, vrijwel ongewijzigd gebleven en geeft een goed beeld van de kundigheid van de toenmalige ingenieurs.

Bovendien is de begroeiing op de muren van de kleine kolk zeer waardevol, zo blijkt uit een studie. De steenbreekvaren en de tongvaren zijn wettelijk beschermd. Van de tongvaren herbergt de kleine kolk 20 procent van de Amsterdamse populatie.

De totale renovatiekosten bedragen 400.000 euro, waarna jaarlijks zo�n 18.000 euro nodig is voor onderhoud. Vanwege werkzaamheden aan de Noord-Zuidlijn in de buurt van de sluis, laat de aanbesteding zeker nog twee jaar op zich wachten.

Reageer op dit artikel