nieuws

Ketenmodel bedient goederenketen

bouwbreed Premium

Nog steeds zijn de kwaliteit en de �performance� van het railgoederenvervoer in de Rotterdamse haven niet om over naar huis te schrijven. Uit nieuwe kerngegevens van het Rotterdamse Havenbedrijf blijkt dat er sprake is van structurele vertraging van goederentreinen uit en naar Rotterdam. De komst van de Betuweroute, de aanleg van de Tweede Maasvlakte en […]

Nog steeds zijn de kwaliteit en de �performance� van het railgoederenvervoer in de Rotterdamse haven niet om over naar huis te schrijven. Uit nieuwe kerngegevens van het Rotterdamse Havenbedrijf blijkt dat er sprake is van structurele vertraging van goederentreinen uit en naar Rotterdam.

De komst van de Betuweroute, de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de introductie van een dienstregelingsmodel leiden evenwel tot meer vraag en aanbod, maar ook om een strakkere vorm van ketenregie. Er is behoefte aan informatie-uitwisseling en aan een onafhankelijke krachtige regisseur die verantwoordelijk is voor een helder regime dat te vergelijken valt met dat van Schiphol. Bij gebrek aan integrale planning en het ontbreken van een vervoersautoriteit ontstaat geen internationaal concurrerend en wervend vervoersaanbod via de rails. En dat is zowel voor de overheid als voor de individuele bedrijven rampzalig, omdat daardoor de exploitatie van de Betuweroute waar zo fors in is geïnvesteerd, nooit goed van de grond dreigt te komen.

Intelligent

De discussies over de exploitatiemogelijkheden van de Betuweroute zullen – op basis van de �businesscase� van ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam – binnen afzienbare tijd moeten worden afgerond. Max van Asch van Wijck, directeur van het nieuwe TowRail BV presenteerde onlangs tijdens het �Spoorcafé� dat door Quality Rail Rotterdam en Railforum werd georganiseerd onverwacht zijn logistieke ketenmodel om daarmee de goederenketen te bedienen. “Om de benodigde capaciteit te genereren voor het vervoer per spoor en om dat op een aantrekkelijke manier te doen voor klant en overheid is een integrale ketenbenadering noodzakelijk.”

In zijn visie is de huidige aanpak te traditioneel en te kostbaar. Het ondermijnt een gezonde exploitatie van het goederenvervoer per spoor en daardoor de positie van de haven als mainport van Europa”.

De nieuwe combinatie denkt de beheerkosten van het hoofdrailnet door een efficiëntere coördinatie van vervoer en onderhoud met 20 tot 30 procent te reduceren. De toetreding van nieuwe partners in de Europese Gemeenschap zal volgens Van Asch van Wijk leiden tot een uitbreiding van de intercontinentale handelsactiviteiten waardoor vrachtbewegingen zullen toenemen. Alleen al daarom zal zeer zorgvuldig met de capaciteit van het bestaande spoor moeten worden omgegaan.

Door op een intelligente manier goederentreinen op te stellen en te verzamelen kan 30 procent effectiever en 20 procent efficiënter dan het het huidige niveau worden geopereerd.

Reageer op dit artikel