nieuws

Grontmij verkoopt Delgromij

bouwbreed

de bilt – Grontmij verkoopt haar activiteiten op het gebied van delfstoffenwinning aan K3 Industriezand. Het ingenieursbureau uit De Bilt zet daarmee de eerste stap in een omvangrijke reorganisatie, waarbij diverse bedrijfsonderdelen zullen worden afgestoten.

De verkoop van Delgromij, waarin de delfstoffenactiviteiten zijn ondergebracht, levert Grontmij een kasstroom van 13 miljoen euro op. De belastingvrije boekwinst bedraagt 3 miljoen euro. Delgromij levert voornamelijk klei aan steenfabrieken en heeft een jaaromzet van 15 miljoen euro. Grontmij verwacht de verkoop dit jaar af te ronden.

K3 Industriezand verbreedt met de overname van Delgromij haar positie op de grondstoffenmarkt “in sterke mate”, zo laat het bedrijf weten. K3 is naar eigen zeggen een van de grotere onafhankelijke industriezandproducenten van Nederland.

Onder de noemer �Operatie Bodem� zal Grontmij ook de divisies die zich bezighouden met vastgoedontwikkeling én de activiteiten op het gebied van reststoffenverwerking van de hand doen. De opbrengsten worden aangewend om de schuldenlast te verminderen en de groei van de advies- en ingenieursactiviteiten te bevorderen.

De omzet van de totaal te verkopen onderdelen bedraagt ongeveer 150 miljoen euro. De eerstvolgende stap in het desinvesteringsproces is de verkoop van de vastgoedontwikkelingsactiviteiten, aldus Grontmij. Met diverse gegadigden worden momenteel gesprekken gevoerd, maar concrete onderhandelingen vinden nog niet plaats. Het ingenieursbureau kon niet aangeven wanneer ze deze verkopen denkt af te ronden. De activiteiten op het terrein van de reststoffenverwerking gaan volgend jaar in de etalage.

Onderdeel van de ingrijpende reorganisatie bij Grontmij is het schrappen van 235 arbeidsplaatsen, waarvan het merendeel nog dit jaar. Het ingenieursbureau sluit in Nederland tien van de dertig vestigingen. Dat moet vanaf volgend jaar een besparing opleveren van tussen de 15 en 20 miljoen euro.

Grontmij maakte begin dit jaar bekend zich terug te zullen trekken op zijn oude kernactiviteit van raadgevend ingenieursbureau. Het concern had daarvoor vastgesteld dat de helft van de balans betrekking had op slechts de activiteiten van vijf procent van de medewerkers. Door de omvang van de kapitaalintensieve activiteiten zoveel mogelijk de verkleinen, komt meer geld beschikbaar voor de advies- en ingenieursbureaus.

Grontmij boekte over de eerste zes maanden van dit jaar een omzet van 250 miljoen euro. De winst kwam uit op 5,1 miljoen. Over 2003 behaalde het concern een winst van 4,9 miljoen euro bij een omzet van 506 miljoen. Grontmij verwacht dit jaar een aanmerkelijk beter resultaat dan vorig jaar, voornamelijk door kostenbesparingen.

Reageer op dit artikel