nieuws

Gemeenten krijgen vinger in pap bij Regieraad

bouwbreed Premium

den haag – De 384 gemeenten willen alsnog een stempel drukken op de Regieraad Bouw. Hou het zo simpel en transparant mogelijk, is de inzet van de grootste opdrachtgever in de bouw. De ministerraad zal binnenkort Ralph Pans, directievoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, benoemen als adviserend lid.

Wel wat aan de late kant, want volgende week presenteert de Regieraad al een aanzet tot de nieuwe koers voor de sector. In aanwezigheid van de ministers Brinkhorst (economische zaken), Peijs (verkeer) en Dekker (VROM) zal voorzitter Hovers van de Regieraad hameren op transparantie, innovatie en kwaliteit.

Pans vindt het terecht dat de Regieraad zich verre houdt van het verleden en zich niet bemoeit met de afhandeling van claims. “Voor ons als grootste opdrachtgever is het wegnemen van oud zeer uiteraard wel een belangrijk punt. De afhandeling van het verleden, zet de toon voor de toekomst.” Nog altijd overheerst wantrouwen, is zijn ervaring. “Opdrachtgever en opdrachtnemer draaien ongemakkelijk om elkaar heen.” Pans zou graag terugwillen naar een goede sfeer. Wantrouwen creëert volgens hem vooral “extra regels, extra controles en extra gedoe waar niemand op zit te wachten”.

De VNG-directievoorzitter pleit daarom voor zo min mogelijk bouwspecifieke regels. Het huidige regelwoud is hem een doorn in het oog. “In de bouw is tot nu toe gebruikelijk zoveel mogelijk in detail te regelen. Het is zo�n prop van regeltjes dat alleen ingewijden daar wijs uit kunnen.” Dat is volgens Pans helemaal nergens voor nodig. De nieuwe aanbestedingswet waar het ministerie van Economische Zaken de komende jaren aan werkt, hoeft wat hem betreft geen aparte sectie over de bouw te bevatten. “Het juridisch kader moet helder en eenduidig zijn. Het is dan aan de individuele opdrachtgever om er maatwerk van te maken.”

Evaluatie is daarbij voor hem een belangrijk punt, want de bouwpraktijk is weerbarstig en heeft een eeuwenlange traditie. “Dat doorbreek je niet zomaar. Je kunt de meest fantastische oplossingen bedenken, maar de uitvoering valt of staat met de toepassing in de praktijk. Je moet vooral niet te snel denken dat je er bent.”

Pans is de eerste om toe te geven dat ook aan de zijde van de opdrachtgever nog het nodige moet veranderen. “Het moet professioneler en transparant. Het huidige aanbestedingsproces laat veel te weinig ruimte voor innovatie.”

Toch vindt hij dat de meeste gemeenten al op de goede weg zijn. Pans veegt de vloer aan met het rapport van Economische Zaken dat slechts 10 procent van de gemeenten zich houdt aan de Europese regels bij aanbestedingen. Volgens zijn zeggen was het rapport allesbehalve representatief.

Regieraad schudt bouw op

“De bouwsector zit gevangen in conservatisme. Maatschappelijke, economische en technologische redenen maakten het wenselijk de sector in beweging te brengen. Dat is de taak van de Regieraad”, aldus oud-Stork topman J. Hovers. Hij is sinds februari dit jaar voorzitter van de Regieraad. De raad werkt in opdracht van de ministeries van Economische Zaken, VROM en Verkeer en Waterstaat aan vernieuwing van de bouw. Aanleiding was de parlementaire enquête bouwnijverheid die aanzienlijke misstanden in de sector heeft blootgelegd.

De raad richt zich op drie thema�s: innovatie, transparantie en prijs/kwaliteit. Deze thema�s staan volgende week dinsdag centraal op het eerste congres van de raad. Op weg daarnaartoe laat Cobouw een aantal mensen aan het woord over deze thema�s. Vandaag Ralph Pans, directievoorzitter van de VNG. Eerder verschenen interviews met AVBB-voorzitter Elco Brinkman (12 november) en politica Marijke Vos (9 november).

Reageer op dit artikel