nieuws

Geen oog voor verkleurende samenleving

bouwbreed Premium

AANHEF_SUB:beschouwing

Advies- en onderzoeksbureau Motivaction denkt van niet. Uit een enquête van het bureau blijkt dat de helft van de ondervraagde directeuren vindt dat allochtonen de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om goed te functioneren. Een op drie bestuurders in het midden- en kleinbedrijf (mkb), want daar richtte het onderzoek zich met name op, heeft meerdere slechte ervaringen gehad met immigranten.

De directies lijken inmiddels hun conclusies te hebben getrokken. De helft van hen, zo blijkt uit het onderzoek van Motivaction, is extra voorzichtig als er een Nederlander met een kleurtje wordt aangenomen. En met dat wantrouwen in het achterhoofd richten de bestuurders in het mkb hun blik op Oost-Europese kandidaten, want die werken volgens de helft van de ondervraagde mensen harder.

In één op de drie directiekamers leeft daarbij het idee dat het cultuurverschil tussen bijvoorbeeld Polen en Nederlanders minder groot is dan bij mensen van mediterrane afkomst.

Wie naar de cijfers kijkt, zinkt de moed in de schoenen. Vooral als we de woorden van MKB Nederland-voorman Hermans serieus moeten nemen. “Wij prijzen ons gelukkig met in de achterban bedrijven en organisatie die met autochtone en allochtone Nederlanders aan een nieuw sociaal fundament kunnen bouwen. Het mkb is het cement dat alle bouwstenen tot een stevig bouwwerk kan maken”, hield hij zijn achterban maandag tijdens de jaarvergadering van MKB Nederland voor.

Vakbonden en brancheorganisaties voeren in de bouw al geruime tijd campagne voor de allochtone bouwvakker. Het resultaat van alle inspanningen is ronduit teleurstellend. Volgens onderzoek van het Economische Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) werft niet meer dan 3 procent van de aannemers zijn personeel onder allochtonen.

Werven en vasthouden

Buiten de branche ligt het percentage onderneming met een personeelsbeleid dat zich bewust richt op allochtonen aanzienlijk hoger. Volgens het onderzoek van Motivaction streeft 56 procent van de mkb-ondernemers actief naar een gekleurd personeelsbestand.

De bouw heeft niet alleen moeite met werven. Ook het vasthouden van werknemers met een Turkse of Marokkaanse afkomst lukt niet. Volgens onderzoek van het EIB wortelt 2,2 procent van de bouwvakkers in een niet-Nederlandse cultuur. En dat percentage is ondanks alle promotiewerk de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd.

Volgens socioloog F. Spangenberg, onder wiens leiding Motivaction onderzoek deed naar de arbeidskansen van allochtonen in het midden- kleinbedrijf, is kennis de enige oplossing voor het probleem. Betere voorlichting neemt vooroordelen weg en zorgt er volgens de wetenschapper voor dat één enkele slechte ervaring met een Marokkaanse Nederlander niet direct wordt veralgemeniseerd en op de hele groep wordt toegepast.

Vakbonden en brancheorganisaties in de bouw hebben in hun voorlichting vooral de nadruk gelegd op het economisch belang van een kleurrijk personeelsbeleid. De vergrijzing, die in de bouw meer dan in welke sector ook aan een steeds sneller verlopende opmars is begonnen, is daarbij altijd als het belangrijkste argument naar voren geschoven.

Het economische argument helpt niet, zo blijkt uit de cijfers.

Hermans speelt nu met zijn pleidooi de morele kaart. En dat verdient respect. Maar zolang in de directiekamer het vooroordeel de overhand heeft, blijft de bouw een witte bedrijfstak. Toch merkwaardig voor een branche die er zich trots op voorstaat een maatschappelijke rol te vervullen.

Reageer op dit artikel