nieuws

Gebrek aan eenheid nekt domotica

bouwbreed Premium

hardenberg – De prijzen zijn te hoog, standaards ontbreken en het aanbod sluit niet of slecht aan bij de wensen van senioren. Toch is de verwachting dat domotica ook in Nederland gaat doorbreken. Breedband-internet kan daarin een bepalende rol spelen.

Veel van de tot nog toe geïnstalleerde domotica-apparatuur wordt niet of slecht gebruikt, zo bleek tijdens het Van Buuren Event dat plaatsvond tijdens de Bouw Relatiedagen 2004 in Hardenberg. De senioren vinden de bediening te moeilijk of hebben er helemaal geen behoefte aan. Er zijn voorbeelden van bejaarden die sensoren afplakken of draadjes doorknippen, omdat ze het gebodene meer dan beu zijn.

Er zijn in Nederland zo�n veertig projecten gerealiseerd die als domotica-voor-senioren kunnen worden betiteld. Bij de meeste is vanuit de organiserende instantie beslist welke faciliteiten de bejaarden ter beschikking hebben gekregen. Achteraf leidt dat tot de constatering dat het aanbod slecht aansluit bij de wensen van gebruikers en ook veel te duur is, omdat enige vorm van standaardisering nog altijd ontbreekt.

Domotica-pakketten die min of meer overeenkomen met de belangrijkste wensen van senioren (gebaseerd op wat bekend staat als de Vlaamse villa-domotica), komen al gauw in de orde van grootte van 7000 tot 15.000 euro per woning. Dat is niet te betalen voor mensen die het alleen van hun aow moeten hebben.

Met een pragmatische aanpak is Woningstichting Nijestee in Groningen er echter in geslaagd de kosten beperkt te houden tot 3000 euro per woning. Daarvoor heeft men de reeds bestaande telefooncentrale en alarmering als uitgangspunt genomen en daar enkele andere onderdelen aan toegevoegd. Pragmatisch betekent daarbij ook: géén moeilijke display�s of centrale bediening van de sensoren, maar een simpele en toegankelijke bediening.

Tijdens het Van Buuren Event werd vooral betreurd, dat er nog geen standaards zijn voor domotica. Elke leverancier heeft zijn eigen systemen en technieken. Nijestee heeft niet op die standaards gewacht, maar pragmatische oplossingen gekozen die nu tegen lage kosten voor handen zijn.

Overigens werd wel aangegeven, dat die standaardisering er op afzienbare termijn gaat komen. En zoals directeur Y. van Dam van de Stichting kennis- en Adviescentrum ILSE (Independent Living for SEniors) het krachtig formuleerde: “die standaards zullen niet uit Vlaanderen of uit Duitsland komen, maar uit de Verenigde Staten en Engeland”. Het gaat dan met name om de breedbandaansluitingen (ADSL) die momenteel in ons land via het telefoonnet en/of de kabel op grote schaal ter beschikking komen.

Er zijn al woningbouwverenigingen die voorbereidingen treffen om dit soort aansluitingen grootschalig aan te bieden aan hun huurders. Maar wanneer op die breedbandaansluitingen gebaseerde, vraaggestuurde oplossingen voor senioren-domotica ter beschikking gaan komen, is voorlopig nog afwachten.

Reageer op dit artikel