nieuws

Dijkvakken Waaldijk voldoen niet aan veiligheidseisen

bouwbreed

tiel – Vijf dijkvakken van de Waaldijk voldoen niet aan de veiligheidsnorm. Hoewel ingrijpen noodzakelijk is, is de veiligheid langs deze dijken niet in het geding.

De dijkvakken bevinden zich bij Hellouw, Herwijnen en Dodewaard. Volgens projectleider J. van der Meulen van Waterschap Rivierenland in Tiel gaat het om dijkvakken die begin jaren tachtig zijn verbeterd en na aanscherping van de regels niet meer onderhanden genomen zijn.

“Het gaat om een restprobleem. Na de watersnood in 1995 is met het Deltaplan Grote Rivieren voorrang gegeven aan dijkversterking. Dit kon pas in 2003 worden afgerond. Herstelwerkzaamheden van tekortkomingen die na de toetsing in 2000 aan de orde zijn gekomen, zijn logischerwijs opgeschoven. Door nader grondonderzoek en herberekening is dit teruggebracht van 10 naar 1 procent waar wat mee moet gebeuren.” Volgens Van der Meulen gaat het om 1350 meter, 1 procent van de gehele ringdijk tussen Lek en Waal.

Het probleem waar de vijf overgebleven dijkvakken mee te kampen hebben, heet �piping�. Daarbij neemt welwater zand mee, wat de dijk instabiel maakt. Van der Meulen: “Het probleem is niet zo urgent dat acuut ingrijpen noodzakelijk is. Wel moet het op orde worden gebracht.” Oplossing is de bermen verzwaren, waardoor tegendruk wordt veroorzaakt.

Reageer op dit artikel