nieuws

Dienstenrichtlijn EU moet veel efficiënter

bouwbreed

brussel – De nieuwe Dienstenrichtlijn van de Europese Unie deugt nog steeds niet in de ogen van de Europese Bouw. Die boodschap bracht FIEC-voorzitter Wilhelm Küchler over aan het Europese Parlement. De kans op sociale dumping en oneerlijke concurrentie blijft levensgroot.

De Europese bouwwerkgeversorganisatie FIEC en de Europese Federatie van Bouw- en Houtbonden (EFBH) trekken één lijn. Er zal wat moeten veranderen in de Dienstenrichtlijn, het geesteskind van Eurocommissaris Bolkestein, anders wordt de Unie een paradijs voor ouderwetse koppelbazen.

Volgens de richtlijn wordt het voor detacheerders en uitzendbureaus gemakkelijker om in het buitenland vestigingen te openen en van daaruit mensen uit te zenden. Dat gebeurt dan op de arbeidsvoorwaarden van het land van vestiging en niet die van het werkland.

Voor andere sectoren hoeft dat geen probleem te zijn, maar voor de bouw wel, liet Küchler de Europarlemetariërs weten. “Mensen reizen in de bouw, niet de producten”, aldus de FIEC-voorzitter.

Als Duitser heeft hij de gevaren hiervan met eigen ogen mogen aanschouwen. Nog niet zo lang geleden werkten er ongeveer evenveel goedkope Polen in de Duitse bouw als er werkloze Duitse bouwvakkers waren.

Fundamentele kritiek hebben zij op de richtlijn, omdat die haaks staat op de zogenoemde detacheringsrichtlijn. In die richtlijn is het werklandbeginsel toegestaan, waar de dienstenrichtlijn juist het thuislandbeginsel aanhangt. “Onbegrijpelijk”, vinden de bouwwerkgevers en -werknemers, “temeer omdat de Europese Commissie heeft aangegeven de detacheringsrichtlijn niet te zullen aanpassen.”

Sociale dumping, zwartwerk en daardoor oneerlijke concurrentie liggen op de loer, omdat de controle gelegd is bij het land waar de uitzender van personeel is gevestigd. Op zich behoeft dat geen probleem te zijn, mits er sprake is van goede samenwerking tussen het land van herkomst en het werkland. En daar schort het van alle kanten aan.

Volgens Küchler is een dergelijke samenwerking verplicht gesteld in de detacheringsrichtlijn. “Maar die samenwerking vindt niet efficiënt plaats. Een recente studie, gefinancierd door het directoraat-generaal Arbeid van de EU, laat duidelijk de enorme tekortkomingen en het niet bestaan van samenwerking zien. Gemiddeld zijn er tussen thuisland en werkland vijf telefonische contacten per jaar”, aldus Küchler.

De oplossing voor de door de Europese bouw gesignaleerde problemen is volgens de Fiec-voorzitter redelijk simpel. Het werkland moet meer bevoegdheden krijgen om eventueel al vooraf te controleren of het gaat om legale arbeid en of aan de arbeidsvoorwaarden van een land wordt voldaan.

Reageer op dit artikel