nieuws

CPB uiterst kritisch over ruimer huurbeleid Dekker

bouwbreed Premium

den haag – Het nieuwe huurbeleid van minister Dekker van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en milieu (VROM) krijgt de woningmarkt niet in beweging. Dat concludeert het Centraal Plan Bureau (CPB) dat de plannen van de minister om de woningmarkt te liberaliseren heeft doorgerekend.

De pijn zit �m in het buiten de liberalisering houden van bestaande huurders. De maatregel zet volgens de onderzoekers een groot deel van de woningmarkt op slot. Mensen die een sociale huurwoning verlaten, worden namelijk direct geconfronteerd met een inkomensdaling omdat de nieuwe woning die op de vrije markt gezocht moet worden meteen een stuk duurder is.

Het CPB wijst minister Dekker er op dat de woningmarkt alleen vlot getrokken kan worden als het aanbod van woningen groter wordt. De woningmarkt functioneert door een te klein woningaanbod niet goed. Het CPB maakt zich wat dat betreft zorgen over het ontstaan van machtsposities. Om het ontstaan van ongewenste concentraties te voorkomen, zou de minister goed op de marktverhoudingen moeten letten.

Een ruimer grondbeleid is volgens het onderzoeksinstituut van het ministerie van Economische Zaken (EZ) een goede manier om het aanbod op de woningmarkt veelzijdig te houden. De verwachting is dat door daadwerkelijk meer ruimte te creëren voor woningbouw, het aantal ondernemingen dat op deze markt actief is toeneemt.

Corporaties benutten de huidige ruimte die zij hebben om de huren te verhogen niet maximaal. Het CPB twijfelt er daarom aan of de liberalisering van een kwart van de markt – momenteel wordt 5 procent van alle huurwoningen aan commerciële partijen overgelaten – wel het gewenste effect heeft. Blijkbaar is geld niet het probleem, zo stellen de onderzoekers. Het CPB verwacht dat Dekker met het mogelijk maken van hogere huren, de sociale huisvesters onvoldoende prikkelt om aan de slag te gaan. Daarmee zou de minister van VROM niet slagen in haar opzet.

De bewindsvrouw heeft laten weten dat de liberalisering van de huren, waar met name de belangenorganisatie van woningbouwcorporatie Aedes op heeft aangedrongen, alleen doorgaat als er de komende vijf jaar zo�n honderdduizend nieuwe woningen worden gebouwd.

Volgens het CPB bouwen de corporaties niet omdat er te weinig speling zit in het ruimtelijke beleid. Hierdoor is er gewoon te weinig plek om te bouwen. “Corporaties willen misschien wel investeren, maar kunnen niet”. Het CPB denkt dat hogere huren niets veranderen aan dit probleem. Een ruimer huurbeleid heeft volgens de rekenmeesters van EZ wel een gunstige invloed op het investeringsklimaat in de woningbouwsector.

Reageer op dit artikel