nieuws

Corporatie moet intern toezicht sterk verbeteren

bouwbreed Premium

aalsmeer – Het intern toezicht van woningbouwcorporaties deugt niet. Dat vindt minister Dekker van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Gisteren sprak zij op het jaarlijkse ledencongres van Aedes, de belangenvereniging van sociale huisvesters.

Dekker maakt zich met name zorgen over het financieel toezicht bij corporaties en de rol van de commissarissen bij de uitvoering van de volkshuisvestelijke taken. “Daar is nog het een en ander aan te verbeteren”, hield Dekker haar gehoor van corporatiebestuurders voor. De professionalisering van het toezicht is nodig omdat de bewindsvrouw het extern toezicht in de branche anders wil organiseren. De plannen voor dit nieuwe beleid worden uitgewerkt door een onafhankelijke commissie die de minister samen met Aedes nog deze maand in het leven roept.

Doel van de veranderingen is om de controle op het werk van de corporaties grotendeels in handen te brengen van de lokale belangenhouders. Nu is het vooral het ministerie dat met behulp van het CFV, de financieel toezichthouder van de branche, van buiten af een oogje in het zeil houdt.

Om ruimte te maken voor meer lokale controle, wil Dekker meer ruimte creëren in de innige relatie tussen het Rijk en de sociale huisvesters. “De bemoeienis van de overheid moet minder en tegelijkertijd scherper.” Aan de uitvoering van alle plannen verbindt zij nadrukkelijk de voorwaarde dat de corporaties eerst orde op zaken stellen in de eigen bestuurskamers.

Uit onderzoek van het CFV blijkt dat commissarissen van corporaties nauwelijks naar de volkshuisvestelijke prestaties van de instelling kijken en zich vaak alleen richten op de financiële resultaten. Daarnaast ontbreekt het de bestuurders door de vriendschappelijke sfeer die vaak in de raden van toezicht heerst aan voldoende kritisch vermogen om elkaar op fouten of vergissingen te wijzen.

Reageer op dit artikel