nieuws

Britse bouw wil 360.000 valse zzpers kwijt

bouwbreed

londen – In de Britse bouw lopen 360.000 bouwvakkers rond die zich ten onrechte als zzp-er voordoen. Dat betekent dat 70 procent van de 513.000 zelfstandig opererende bouwvakkers en onderaannemers in feite op de loonlijst horen. De Britse fiscus voert niet alleen een felle jacht op deze valse zelfstandigen maar gaat de boetes voor hun werkgevers ook fors verhogen. Grote aannemers reageren door meer mensen op de loonlijst te zetten.

De cijfers zijn afkomstig van de grootste bouwbond Ucatt maar zijn overgenomen door de Construction Confederation, de koepel van bouwwerkgevers. In totaal werken er in de Britse bouw rond de 1,5 miljoen mensen. Daarvan staan er 960.000 te boek als werknemer, een kleiner percentage dan in veel andere Europese landen. Zo heeft HBG UK, de Britse bouwtak van Koninklijke BAM, niet meer 250 eigen �operatives� in dienst. “Het operationale werk wordt meestal gedaan door onderaannemers die hun eigen mensen meenemen of zelfstandigen inschakelen,” stelt directeur communicatie Alan Smith. Hij vult daarbij wel aan dat civieltechnische aannemers, zoals zusterbedrijf Edmund Nuttall, wel meer met eigen personeel werken.

Belastingontduiking

Om als zelfstandige te mogen opereren, dient een zzp-er over een verklaring van de belastingdienst – de zogenaamde CIS4 kaart – te beschikken. Die kaart is in 1999 ingevoerd, maar een registratie was al sinds 1972 verplicht �om een eind te maken aan de belastingontduiking bij de vele loon-in-het-handje uitbetalingen�. De belastingdienst zit de zzp-ers in de bouw op de hielen omdat velen niet aan de eisen voor zelfstandigheid blijken te voldoen. Net als in Nederland kan de Britse fiscus bij overtreding van de voorwaarden ook bij de �werkgever� aankloppen voor achterstallige betalingen. In augustus zond de fiscus 57.000 bouwbedrijven een brief waarin wordt gemeld �dat ze in het verleden vermoedelijk werkenden ten onrechte als zelfstandige hebben opgevoerd�.

Omdat het systeem nog altijd aan alle kanten rammelt, heeft minister van financiën Brown in 2003 een vernieuwd CIS aangekondigd. Oorspronkelijk zou dat per 1 april 2005 ingaan – het begin van het nieuwe belastingjaar – maar dat is op verzoek van de bouwwereld een jaar uitgesteld. Het doel is drieledig: de administratieve lasten voor de bouwwereld verminderen, het makkelijker maken om de ware status van werkenden te bepalen en er tegelijk voor zorgen dat meer betrokkenen zich aan de regels houden. Het nieuwe systeem werkt niet meer met kaarten maar elektronisch. Aannemers die een voor hen nieuwe onderaannemer inschakelen moeten zelf bij de belastingdienst navragen of het om een zelfstandige bedrijf of zzp-er gaat en aan de hand daarvan bepalen of ze bruto of netto moeten betalen. Bouwbedrijven moeten de Britse belasting straks ook maandelijks een overzicht sturen van al deze betalingen.

Grijs gebied

Woordvoerder Kurt Calder van de Construction Confederation bevestigt dat het hier �om een enorm grijs gebied gaat�. “De belastingdienst wil het veel meer zwart-wit maken, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Daar zijn we het van harte mee eens. De fiscus jaagt nu al op iedereen die ten onrechte als zelfstandige werkt, waar we als bouwbedrijven alleen maar last van hebben. In het nieuwe systeem gaan de boetes voor bedrijven die �valse CIP-ers� tewerkstellen bovendien fors omhoog. Dat heeft veel bedrijven aan het denken gezet over de manier waarop ze hun personeelsbeleid invullen”.

Een voorloper op dit gebied is Laing O�Rourke, dat onder meer werkt aan het laatste deel van de Kanaaltunnelspoorlijn naar Londen en hoofdaannemer is voor Terminal 5 op vliegveld Londen Heathrow. Laing O�Rourke, dat al ruim 6.000 bouwvakkers in eigen dienst heeft, heeft de duizenden werknemers bij dit laatste project inmiddels een vaste arbeidsovereenkomst aangeboden, waarbij vakmensen een salaris tot 82.000 euro kunnen vangen. De aannemer wil dit nu ook op andere bouwplaatsen doorvoeren. Laing O�Rourke gaat daarbij uit van een werkweek van maximaal 48 uur. Dat is vaak minder dan wat de zelfstandigen nu werken, zodat velen er flink op achteruit gaan. Op enkele bouwlocaties hebben zich inmiddels ook al wilde stakingsacties van zzp-ers voorgedaan. Volgens de aannemer, die wordt gesteund door de grote bouwbond Ucatt, krijgen de mensen daarvoor in de plaats wel een loopbaan met goede opleidingsmogelijkheden en meer baanzekerheid terug.

Grote aannemers zetten steeds meer mensen op loonlijst

Reageer op dit artikel