nieuws

Bouwbedrijven zijn wel degelijk voorbereid op IFRS

bouwbreed Premium

Bouwconcerns zouden grote steken laten vallen bij de invoering van de nieuwe IFRS-regels voor financiële verslaglegging, die per 1 januari 2005 van kracht worden. Dat beweren althans de accountantsbureaus Deloitte en Ernst & Young in Cobouw van 4 november 2004 (nummer 204). Nathalie van Dalen verbaast zich over deze constatering. Het lijkt er volgens haar […]

Bouwconcerns zouden grote steken laten vallen bij de invoering van de nieuwe IFRS-regels voor financiële verslaglegging, die per 1 januari 2005 van kracht worden. Dat beweren althans de accountantsbureaus Deloitte en Ernst & Young in Cobouw van 4 november 2004 (nummer 204). Nathalie van Dalen verbaast zich over deze constatering.

Het lijkt er volgens haar op dat de accountants onvoldoende op de hoogte zijn van wat er door bouwbedrijven allemaal wordt gedaan op dit gebied.

Per 1 januari 2005 moeten beursgenoteerde bedrijven hun geconsolideerde jaarrekening opstellen volgens de richtlijnen van de International Financial Reporting Standards (IFRS).

Accountants van Deloitte en Ernst & Young menen dat de bouw nog nauwelijks is voorbereid op die nieuwe regels. Blijkbaar zijn de accountants niet op de hoogte van het feit dat de grote bouwconcerns al vorig jaar het initiatief hebben genomen om gezamenlijk een handreiking op te stellen naar aanleiding van de op handen zijnde invoering.

Bouwbreed wordt door bedrijven gewerkt om in een vroeg stadium aan te sluiten bij de internationale ontwikkelingen op het gebied van verslaglegging. Dit geldt niet alleen voor de beursgenoteerde bedrijven die vanaf volgend jaar verplicht aan de nieuwe regels moeten voldoen. Ook niet-beursgenoteerde bouwbedrijven zijn al druk bezig met deze nieuwe richtlijnen.

De stelling van de accountants bevreemdt des te meer als men weet dat al in het Financieele Dagblad op 8 september 2004 in een artikel over uniforme invulling van boekhoudregels voor Neprom-leden door Ernst & Young wordt gemeld dat de bouw ook ver is met de opstelling van aanbevelingen. Cobouw haalt als voorbeeld van een gebrekkige invoering van de regels het BAM-concern aan. Wie het halfjaarbericht van deze onderneming leest, kan zien dat de opstellers uitvoerig ingaan op de voorbereidingen van de implementatie van de IFRS-richtlijnen. Iets waar BAM in de financiële pers zelfs voor werd geprezen.

Bouwers zouden zich internationaal ook nauwelijks laten gelden om de regels van de International Financial Reporting Standards mede vorm te geven.

Zowel nationaal als internationaal wordt echter actief gewerkt om de belangen van de sector in dit verband te behartigen. Zo is de sector via de internationale bouworganisatie FIEC vertegenwoordigd in een EFRAG werkgroep.

Bouwgezichten

Vanuit een contactgroep binnen BouwNed worden de financieel specialisten van bouwbedrijven al jarenlang zo goed mogelijk geïnformeerd over jaarverslaglegging.

In de eerste helft van dit jaar zijn alle 130 specialisten van de grote bouwbedrijven zowel schriftelijk als in een bij bijeenkomst op de hoogte gebracht over de gevolgen van de �International Financial Reporting Standards� voor hun onderneming. Wellicht is dit de reden dat er niet zoveel �bouwgezichten� te zien waren op de cursussen van de accountantskantoren?

Reageer op dit artikel