nieuws

Bouw loopt achter bij groei economie

bouwbreed Premium

voorburg – De Nederlandse economie is afgelopen kwartaal harder gegroeid dan in de drie voorgaande jaren. Dat blijkt uit de eerste raming van de kwartaalmetingen door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Aan de geregistreerde 1,4 procent groei van het bruto binnenlands product, leverde de bouwnijverheid afgelopen drie maanden geen enkele bijdrage. De sector kromp – tegen het algehele beeld van de bedrijvigheid in – met liefst 3,1 procent. Ook al in het tweede kwartaal slaagde de bouw met een terugslag van 1,2 procent niet te ontsnappen aan de neergaande tendens. De hoopgevende 3,5 procent groei die in het eerste kwartaal van 2004 gerealiseerd werd, bleek uiteindelijk slechts de vogel die nog lang geen lente maakt.

De opleving van het nationaal bruto product wordt vooral veroorzaakt door de aantrekkende export. De consumptie van de huishoudens en overheden nam in bescheiden mate toe. De investeringen in vaste activa namen 0,6 procent af. De daling komt geheel voor rekening van de kleinere geldstroom naar de bouwnijverheid. Vooral de bouw van kantoren en bedrijfsgebouwen zit in het slop. Ook de investeringen in woningen en infrastructuur namen af.

Het CBS constateert dat afgelopen kwartaal weer meer geïnvesteerd is in machines en installaties. Het beeld past in de lijn van de hogere bezettingsgraad van de industrie in 2004.

In het derde kwartaal profiteerden vooral handel en transport van het bescheiden economische herstel. De productie in de metaal was hoger. Voor het eerst in 2,5 jaar daalde de productie in de chemie. Het stilleggen van installaties voor onderhoud – handenwrijvend begroet door de installatiebedrijven – speelde daarbij een belangrijke rol.

De werkgelegenheid gemeten in arbeidsjaren, was in het derde kwartaal 1,7 procent lager dan in het derde kwartaal van 2003. Deze daling is minder dan in de beide voorgaande kwartalen. De arbeidsproductiviteit ligt in het derde kwartaal; 3 procent hoger dan een jaar geleden.

Reageer op dit artikel