nieuws

Bouw koerst aan op schikking

bouwbreed Premium

Gemeenten claimen hoogste bedrag den haag – De sector koerst aan op een totale schikking in de afhandeling van de bouwfraude-affaire. Binnenkort beginnen de onderhandelingen met de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) over de te betalen boetes. De grootste opdrachtgevers schuiven daarbij aan om in een pakket de schadeclaims af te handelen. De gemeenten hebben, volgens R. […]

Gemeenten claimen hoogste bedrag

den haag – De sector koerst aan op een totale schikking in de afhandeling van de bouwfraude-affaire. Binnenkort beginnen de onderhandelingen met de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) over de te betalen boetes. De grootste opdrachtgevers schuiven daarbij aan om in een pakket de schadeclaims af te handelen.

De gemeenten hebben, volgens R. Pans, directievoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, recht op het hoogste bedrag. Hij vindt dat zij als belangrijkste opdrachtgever in de bouw de meeste schade hebben geleden. Pans bevestigt dat niet de VNG, maar de stichting Regres de komende onderhandelingen gaat voeren.

Aan tafel zitten verder grote rijksopdrachtgevers als Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Aan de andere kant zit in ieder geval L.C. Brinkman namens het AVBB en vertegenwoordigers van de grootste bouwbedrijven. H. Blankert is aangesteld als bemiddelaar. Op hem rust de zware taak overeenstemming te forceren tussen de partijen.

Inzet is nu in een keer een streep onder de slepende kwestie te zetten. Daarbij gaat het om alle boetes van de NMa, maar ook om de claims van gedupeerde opdrachtgevers. Zowel de stichting Regres als het Rijk hebben diverse proefprocessen aanhangig gemaakt. In totaal gaat het daarbij om grofweg honderd gedupeerde opdrachtgevers en duizend claims.

De kartelpolitie heeft de bouw al toegezegd dat een korting op de boete bespreekbaar is als zij de schade van gedupeerde opdrachtgevers netjes afhandelen. Het zal daarbij gaan om forse bedragen.

De NMa schatte de geleden schade voor opdrachtgevers op 10 procent van de omzet. De parlementaire enquêtecommissie rekende met een percentage van 8,8 procent.

Anderzijds waarschuwde Brinkman vorige week nog in deze krant dat niemand erbij gebaat is als de halve sector failliet gaat als gevolg van de afhandeling van de bouwfraude.

Pans weigert bedragen of percentages te noemen. “Een streep onder het verleden betekent wel dat er moet worden afgerekend”, is het enige dat hij kwijt wil. Ook de andere partijen hullen zich in stilzwijgen. De echte onderhandelingen moeten nog beginnen en het woord schikking ligt nog altijd gevoelig. Drie jaar na aanvang van de affaire lijkt eindelijk de tijd rijp voor een totale afrekening.

Eerdere verzoeken van de sector om de claims in een keer af te handelen, werden door het Rijk naar de prullenbak verwezen. Minister Dekker (VROM) was daar een jaar geleden in een interview met deze krant nog zeer stellig over: “Een schikking is niet aan de orde.” Ook de Tweede Kamer heeft zich in het verleden mordicus tegen een collectieve schikking uitgesproken.

Op pagina 3: Gemeenten krijgen vinger in de pap bij Regieraad.

Reageer op dit artikel