nieuws

Bodemdaling kan even erg zijn als zeespiegelstijging

bouwbreed Premium

haarlem – In de scenarios voor kustveiligheid verdient de natuurlijke bodemdaling eenzelfde gewicht als de zeespiegelstijging door het broeikaseffect. Regionaal onderzoek moet de verwachting van hoge bodemdaling voor de gehele kustregio eerst bevestigen.

Dat zegt dr.ir. F. Schokking, directeur van het Haarlemse ingenieursbureau GeoConsult. Recent onderzoek van het bureau samen met de vakgroep ingenieursgeologie van de TU Delft geeft aan dat de bodemdaling even groot kan zijn als de zeespiegelstijging waarmee bij de kustverdediging rekening wordt gehouden. De onderzoekers komen voor de Hollandse kust tot een daling van maximaal 40 centimeter per eeuw.

“Er is echter nooit regionaal gekeken naar de bodemdaling. Het is gebleven bij hoge lokale metingen terwijl voor de kustverdediging lage waarden zijn gehanteerd. Ons onderzoek wijst echter op hoge bodemdalingen voor de gehele kustregio”, aldus Schokking.

GeoConsult heeft het onderzoek naar de natuurlijke bodemdaling geïnitieerd. Basis is onderzoek naar de bodemdaling in Midden-Friesland in verband met de gaswinning. Om het effect van gaswinning te bepalen moet eerst de natuurlijke bodemdaling bekend zijn. GeoConsult heeft daarvoor de vakgroep bij de TU Delft benaderd vanwege haar expertise in scheiden van bodembewegingen in ondiepe en diepe componenten. Kleilagen op een diepte van 2 kilometer dragen ook bij aan de bodemdaling. Met nieuw ontwikkelde geostatistiek zijn de waarden van de in totaal 274 ondergrondse merken van het NAP geanalyseerd. Daaruit is een ruimtelijk dalingspatroon vastgesteld voor Midden-Friesland.

Aan de kust zijn lokaal bodemdaligen gemeten van 30 tot 40 centimeter per eeuw. “Het is echter onduidelijk hoe die passen in een regionaal beeld van bodemdaling van de kust. Gezien de inzichten die zijn opgedaan in Midden-Friesland zouden die voor de gehele kust kunnen gelden”, stelt Schokking. Als dat zo is zouden in de relatieve zeespiegelscenario�s de waarden met 10 tot maximaal 40 centimeter per eeuw moeten worden verhoogd.

Schokking benadrukt het belang van verder onderzoek om de schattingen van de natuurlijke bodemdaling voor de kust scherper te krijgen. Hij hoopt dat behandeling van de resultaten van zijn onderzoek in het Provinciaal Overleg Kust (aanspreekpunt voor het project kustveiligheid) volgende maand beweging brengt in de terughoudendheid van de instanties belast met de zorg voor de veiligheid tegen overstromingen.

Reageer op dit artikel