nieuws

ARW 2004

bouwbreed Premium

Het Aanbestedingsreglement Werken 2004 is tot stand gekomen als uitvloeisel van de Parlementaire enquête bouwnijverheid, ter vervanging van het UAR. Voorlopig passen alleen de vier bouwministeries het nieuwe – veel strengere – ARW 2004 toe. Gemeenten hebben besloten hun eigen koers te varen en houden zich aan het �aloude� UAR. De belangrijkste wijzigingen: – -Openen van […]

Het Aanbestedingsreglement Werken 2004 is tot stand gekomen als uitvloeisel van de Parlementaire enquête bouwnijverheid, ter vervanging van het UAR. Voorlopig passen alleen de vier bouwministeries het nieuwe – veel strengere – ARW 2004 toe. Gemeenten hebben besloten hun eigen koers te varen en houden zich aan het �aloude� UAR.

De belangrijkste wijzigingen:

– -Openen van alle enveloppen, in plaats van alleen de enveloppe van de winnaar.

– -Omkering van bewijslast bij niet passendheid, dus bij te hoge inschrijvingen moet de inschrijver aantonen dat de raming van de aanbesteder onzorgvuldig is.

– -Elektronisch aanbesteden en veilen mogelijk maken. Een uitbreiding en modernisering van de instrumenten.

– -Betrokkenheid van het bestuur van inschrijvende bedrijven vastleggen om te voorkomen dat bestuurders niet weten of zeggen niet te weten wat er in hun bedrijf gebeurt.

– -Geen rekenvergoeding, wel een mogelijke vergoeding wanneer voor de inschrijving substantiële ontwerpkosten gemaakt moeten worden.

– -De Raad van Arbitrage wordt voor precontractuele geschillen vervangen door de rechtbank,

– -Geschillen na het tekenen van het contract blijven bij de Raad van Arbitrage.

Reageer op dit artikel