nieuws

Amerikaanse bouwwerkgevers blij met uitslag verkiezingen

bouwbreed

washington – Werkgevers in de Amerikaanse bouwwereld zijn enthousiast over de uitslag van de verkiezingen. S. Sandherr, ceo van de werkgeversorganisatie Associated General Contractors, meent dat de herverkiezing van Bush goed is voor het belastingklimaat en voor de regels waarbinnen bouwbedrijven moeten opereren.

Volgens Sandherr begrijpt Bush dat de Amerikaanse economie alleen kan groeien als de belastingdruk op het bedrijfsleven vermindert. Hij verwacht ook dat de regering en de Republikeinse meerderheid in het congres soepel zullen omgaan met nieuwe regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid. In de bouw rekent men er ook op dat Bush paal en perk stelt aan de enorme schadevergoedingen die bedrijven moeten betalen als werk met defecten wordt afgeleverd.

De oplopende tekorten op de betalingsbalans van de Amerikaanse federale overheid kunnen ook voor de bouwwereld nadelige effecten hebben. Insiders verwachten dat Bush vroeger of later de federale uitgaven moet afremmen om de tekorten binnen de perken te houden. Een optimistische geluid komt van marktonderzoeker McGraw-Hill. Dit bedrijf verwacht dat de totale uitgaven aan bouwprojecten in de VS in 2005 zullen stijgen tot 586 miljard dollar. Dat is een toename met 2 procent.

Highway bill

Nu de republikeinen zowel het Witte Huis als het Capitool in hun macht hebben, hoopt de bouwwereld op snelle overeenstemming over de Transportation Equity Act. Met deze zogenaamde �highway bill� wil Bush in de komende zes jaar 256 miljard dollar uitgeven voor het verbeteren van de Amerikaanse infrastructuur. Het Huis van Afgevaardigden heeft echter een eigen versie goedgekeurd waarin 275 miljard wordt uitgetrokken. De senaat doet er nog een schepje bovenop door 318 miljard goed te keuren.

Volksvertegenwoordigers in het Huis van Afgevaardigden en de senaat gebruiken of misbruiken de Transportation Equity Act om hun eigen kiesdistricten eens flink te bedelen met federaal geld voor het uitvoeren van – soms geheel overbodige – projecten. Voor het Witte Huis zijn de voorstellen van de volksvertegenwoordiging veel te duur. Bush heeft daarom gedreigd zijn veto uit te spreken over de dure voorstellen waardoor de hele wetgeving op dit gebied momenteel muurvast zit.

De American Road & Transportation Builders Association (ARTBA), een lobbygroep van de Amerikaanse wegenbouwers, meldt dat de Amerikaanse kiezers bij de lokale en regionale verkiezingen hun goedkeuring hebben gegeven aan verschillende transportprojecten met een gezamenlijke waarde van 20 miljard dollar.

Reageer op dit artikel