nieuws

Aanvaardingsplicht houtafval in Vlaanderen geschrapt

bouwbreed

brussel – De Vlaamse regering heeft het onlangs uitgevaardigde besluit over het beheer en voorkomen van afval zo gewijzigd dat er vanaf januari 2005 geen aanvaardingsplicht voor houtafval komt. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de Vlaamse Schrijnwerkers zijn tevreden met dit besluit.

Zij vreesden immers dat de schrijnwerkerijen in Vlaanderen ten gevolge van de aanvaardingsplicht met afval zouden worden overspoeld. In de media hebben zij dan ook een intensieve en uiteindelijk succesvolle campagne tegen de aanvankelijk geplande aanvaardingsplicht gevoerd.

Bij een aanvaardingsplicht geldt voor de meeste producten het één voor één principe. Dit betekent dat de eindverkoper, bij elke verkoop van bijvoorbeeld een televisietoestel, het oude toestel moet terugnemen. Bij de aanvaardingsplicht voor houtafval ging de regelgeving veel verder. Daarvoor zou het één voor nul-principe gelden. Dat wil zeggen dat de overheid bedrijven zou verplichten om houtafval terug te nemen zonder dat daarvoor een aankoop in de plaats moest staan.

Ter vervanging van de geschrapte aanvaardingsplicht zullen schrijnwerkerijen en andere producenten van verduurzaamd hout tegen 1 januari 2006 een beheersplan moeten opstellen om de inzameling en verwerking van dit afval te organiseren. De Vlaamse Schrijnwerkers zijn bereid aan dat plan mee te werken. Nu reeds loopt bij hen het project �timmer aan milieu� dat de schrijnwerkerijen op het vlak van preventieve milieuzorg begeleidt via de website www.timmeraanmilieu.be.

Goed nieuws

Dat de Vlaamse regering tegelijk de aanvaardingsplicht voor vloerbekledingsafval heeft geschrapt, is dan weer goed nieuws voor de Vlaamse bedrijven die tapijt, linoleum en andere vloerbekledingsmiddelen verwerken. Zoals de Vlaamse Schrijnwerkers voor houtafval, hebben ook de Vlaamse Schilders steeds beklemtoond dat een aanvaardingsplicht voor hen volstrekt onhaalbaar is.

De Vlaamse Schilders zijn trouwens ook al jaren op het vlak van afvalverwerking actief en hebben reeds verschillende initiatieven ontwikkeld om de verwerking van schildersafval in de bedrijven te milieuvriendelijk te regelen.

Reageer op dit artikel