nieuws

Aanbesteding mist vaak juridische basis

bouwbreed

amsterdam – Gemeenten overtreden bij het geven van opdrachten de wet. Dat schrijft MKB Nederland in Handreiking voor aanbestedingsbeleid.

Volgens de belangenvereniging van het midden- en kleinbedrijf is er wat betreft aanbestedingen bij de lokale overheden een gebrek aan controle, transparantie en uniformiteit.

Onvoldoende kennis bij gemeenten van de juridische details rond aanbestedingen is de belangrijkste oorzaak van de overtredingen. Dit blijkt volgens MKB Nederland met name uit een onderzoek van het ministerie van Economische Zaken dat aantoont dat slechts één op de tien Europese aanbestedingen volgens de regels verloopt.

Volgens de belangenorganisatie zijn er ook veel gemeenten die een woud van regels oprichten om tot een professioneel aanbestedingsbeleid te komen. “Hetgeen echter iets anders is dan een helder beleidsmatig kader waarbinnen de gemeente aanbesteedt”, bekritiseert de lobbyclub van het mkb in het rapport de inspanningen van de ambtenaren.

Om de kennis op het gebied van aanbestedingen bij zowel gemeenten als ondernemers op te krikken, wil MKB Nederland meer gebruik maken van instituten die veel kennis op het gebied herbergen. Voorzitter L. Hermans van MKB Nederland, die gisteravond in Amsterdam sprak op een congres over het onderwerp, denkt hierbij met name aan de specialisten van het uit de bouw afkomstige Adviescentrum Aanbesteden (ACA B&U).

MKB Nederland wil naast een kenniscentrum een aanbestedingsautoriteit die de plaats van de rechter overneemt als er een meningsverschil ontstaat over een aanbesteding. De belangenorganisatie denkt dat de civiele rechter, waar de zaak onder de huidige wetgeving terecht zou komen, onvoldoende middelen heeft om het probleem te onderzoeken en tot een deskundig oordeel te komen.

De op te richten aanbestedingsautoriteit zou ook gevraagd en ongevraagd toezicht moeten houden op de naleving van de steeds meer vanuit Brussel opgelegde wet- en regelgeving. De mensen die de dagelijkse controle van het aanbestedingsbeleid voor hun rekening nemen, zoals de accountant, de gemeenteraad en de ambtenaren, beschikken volgens MKB Nederland over onvoldoende kennis om hun taak goed uit te kunnen voeren.

Hermans toonde zich bezorgd over het midden- en kleinbedrijf in de bouw dat zwaar is getroffen door de indirecte gevolgen van de bouwfraude-affaire, die veel gemeenten heeft aangezet tot het invoeren van omslachtige procedures. Volgens de mkb-voorman komt op dit moment eenderde van alle gemeentelijke opdrachten in de burgerlijke en utiliteitsbouw terecht bij het midden- en kleinbedrijf. Een paar jaar geleden kreeg het mkb in de bouwsector nog meer dan de helft van de opdrachten.

Reageer op dit artikel