nieuws

Zuiden steekt 2,3 miljard euro in woningbouw

bouwbreed Premium

amsterdam – In het Zuiden van Nederland groeit de markt voor nieuwe woningen volgend jaar met 3,8 procent naar 2,3 miljard euro. De productie in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg groeit daarmee sterker dan in de rest van het land.

In heel Nederland komt in 2005 de groei van de markt uit op 2,4 procent. Verreweg de meeste investeringen komen in Noord-Brabant terecht. De provincie trekt 1,6 miljard euro naar zich toe. Ten opzichte van dit jaar, groeit de markt in 2005 met 5,4 procent. De Brabanders realiseren daarmee de sterkste stijging.

In Limburg maakt de nieuwbouwmarkt voor woningen volgend jaar pas op de plaats. In de provincie wordt zowel dit jaar als volgend jaar 550 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw van nieuwe huizen. Dat schrijven de onderzoekers van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) die in het rapport �De bouw regionaal bezien, Zuid-Nederland� de provincies onder de grote rivieren in kaart brengen. In Zeeland komt het kleinste aandeel van de investeringen terecht. De Zeeuwen mogen volgend jaar op 230 miljoen euro rekenen. De nieuwbouwproductie neemt daar in tegenstelling tot de stagnerende markt in Limburg met 2,2 procent toe. In 2004 bedraagt de groei van de totale markt in Zuid-Nederland 3,7 procent, wat vrijwel even veel is als in 2005.

De stagnatie in Limburg wordt veroorzaakt door een daling van het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen. De negatieve trend werd in 2002 al ingezet en het jaar daarop vastgehouden. Over heel 2003 zijn in de provincie voor 3186 huizen de bouwplannen officieel goedgekeurd, ten opzichte van een jaar eerder betekent dat een daling van 1,3 procent.

In Noord-Brabant groeide in 2003 het aantal verleende bouwvergunningen naar 9750. Ten opzichte van 2002 is dat eentiende meer. In Zeeland, waar 1550 vergunningen zijn verstrekt, tekende zich een vergelijkbare stijging af.

Naast trage papiermolens trekken ook demografische ontwikkelingen in het gebied een wissel op de woningmarkt. Zo stagneert de nieuwbouw in Limburg door een daling van het aantal inwoners. Daarnaast vraagt de vergrijzing, die in het gebied veel sneller oprukt dan in de rest van Nederland, om een andere aanpak bij de planontwikkeling. Het aantal mensen dat een speciaal voor ouderen aangepaste woning zoekt, loopt naar verwachting in Limburg op tot ruim 30.000. In Noord-Brabant is de markt het grootst. Daar zijn ruim 74.000 seniorenwoningen nodig tegen zo�n 7.000 in Zeeland. Voor de komende tien jaar wordt de markt voor de huisvesting van ouderen geschat op tenminste 18 miljard euro.

Reageer op dit artikel