nieuws

Vrijlaten huren bij krappe markt waanzin

bouwbreed Premium

delft – Het liberaliseren van de huurprijs heeft een zeer beperkt effect op de bouwproductie. Plannen van minister Dekker van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) om corporaties en vastgoedbeleggers meer ruimte te geven voor het verhogen van de huren, hebben daarom weinig zin. Dat vindt prof. P. Boelhouwer van de TU Delft.

“Het is waanzinnig om bij een krappe markt te liberaliseren”, reageert Boelhouwer op de plannen van de bewindsvrouw. Hij vreest dat jan modaal slachtoffer wordt van het beleid dat op het moment wordt uitgezet. Huren wordt als gevolg van de plannen fors duurder, ook bij corporaties. Daarbij komt dat een huis kopen voor de mensen uit deze inkomensgroep lastig blijft omdat de prijzen nog steeds erg hoog zijn. Volgens de directeur van het gerenommeerde instituut voor woningmarktonderzoek OTB komt Dekker met haar plannen de huurder niet in zijn wensen tegemoet.

Uit het onderzoek �Huurders in profiel� van de Delftse hoogleraar blijkt namelijk dat mensen minder huur willen betalen. Daarbij nemen zij een mogelijk slechtere kwaliteit van de huurwoning voor lief.

Boelhouwer stoort zich aan de NVB, vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemingen, die op basis van zijn rapportage concludeert dat huurders het geen probleem vinden om maandelijks meer geld aan hun woning uit te geven. “Als onderzoeker zou ik nooit zulke conclusies trekken”.

Om de productie wel op gang te krijgen denkt Boelhouwer dat er allereerst meer ruimte moet komen om te bouwen. “Van de huidige plannen moet 40 procent in stedelijk gebied gerealiseerd worden. Dat is fors”, spreekt hij zijn zorgen uit.

Hoge kwaliteitseisen zijn een andere belemmering van de bouwproductie, die dit jaar naar verwachting met minder dan 60.000 woningen op het laagste volume uitkomt sinds de Tweede Wereldoorlog. “De overheid stelt allerlei eisen. Bijvoorbeeld dure voorzieningen als ondergrondse parkeergarages. Je kunt je afvragen of dat soort dingen allemaal door de markt betaald kunnen worden”.

Het vrijlaten van de huurmarkt is wat de Delftse hoogleraar betreft voorlopig niet aan de orde. “Zorg eerst eens dat het tekort van 200.000 huurwoningen weg wordt gewerkt. Pas daarna wordt het mogelijk om de huurontwikkeling los te laten.”

Reageer op dit artikel