nieuws

Voorlopig geen nieuwe grachten in Amsterdam

bouwbreed

amsterdam – Ooit zal in de Amsterdamse Jordaan in voormalige grachten het water terugkeren, maar voorlopig even niet. Stadsdeel Centrum heeft de plannen voor de bouw van een parkeergarage en het ontdempen van de Westerstraat (Anjeliersgracht) of de Elandsgracht ingetrokken.

Eerst moet onder buurtbewoners voldoende draagvlak worden verworven voor een dergelijk project.

Stadsdeelwethouder G. Frankfurther (D66) lanceerde vorig maand het plan om voor 2008 één gracht te herstellen. Voor een bedrag van 25 tot 70 miljoen euro kan in de Elandsgracht of de voormalige Anjeliersgracht het water terugkeren.

Onder het water zou een parkeergarage worden gebouwd.

Zijn plan leidde tot een storm van protesten. Vooral de kooplieden van de markt in de Westerstraat ontpopten zich als overtuigd tegenstanders. Onder druk van VVD en PvdA heeft het stadsdeelbestuur afgelopen week besloten eerst buurtconferenties te beleggen. Buurtbewoners en ondernemers mogen zelf ideeën aandragen voor de terugkeer van grachten en het verbeteren van de parkeermogelijkheden. Daarbij kan ook worden gekeken naar terugkeer van het water op een andere plek in de Jordaan. Begin volgend jaar moet er een nieuw plan liggen.

Frankfurther wil niet spreken van een aftocht. Hij blijft voorstander van het herstel van een gracht. Volgens hem heeft zijn oorspronkelijke plan de financiële haalbaarheid daarvan aangetoond. Van hem mag ook de Palmgracht worden open gegraven. Dan zou elders een plek moeten worden gevonden voor een parkeergarage.

In de negentien en twintigste eeuw heeft Amsterdam bijna tachtig grachten in de binnenstad gedempt. De afgelopen veertig jaar is meerdere keren gesproken over de terugkeer van het water in de Lindengracht of de Palmgracht. Nooit kwam er iets van terecht; ondanks de steun van de vereniging Vrienden van de Binnenstad. Zij beschouwen het herstel van grachten juist als een verrijking van de Jordaan.

Reageer op dit artikel