nieuws

Verdediging van Koop opent aanval op justitie

bouwbreed

rotterdam – Nog voordat er ook maar één verdachte in het beklaagdenbankje heeft plaatsgenomen, heeft de verdediging de aanval geopend op het Openbaar Ministerie. Met een onvoorziene vertraging van het bouwfraude-proces als het gevolg.

Op papier leek de Rotterdamse rechtbank het allemaal zo mooi voor elkaar te hebben. Vier regiezittingen waren gepland zodat het legertje advocaten in alle rust konden aangeven welke getuigen zij wilden oproepen. Goed bedacht, want dan ontstaat er later tijdens het proces tenminste geen hinderlijk oponthoud.

Om die reden is het zestig mappen tellende dossier keurig opgesteld in de kast achter de rechters. Ze liggen voor het grijpen, voor het geval er snel even wat opgezocht moet worden. Alles om tijd te winnen; met in totaal zestien verdachten – twaalf bouwbazen en vier ondernemingen – geen overbodige luxe, moet ook het parket gedacht hebben.

Maar de praktijk, zo blijkt andermaal, is weerbarstiger. Ook in de rechtszaal.

Meteen op de eerste dag, die eigenlijk was ingeruimd voor de Heijmans-verdediging, grepen de advocaten van Koop hun kans om een zogenaamd voorverweer te voeren. In een vier uur durend betoog, haalden raadsmannen Daan Doorenbos en Kees de Vries, keihard uit naar justitie.

Zo heeft het OM zich bij haar onderzoek veel te veel op Koop gefocused. De bouwer en zijn topman Henk Koop zijn daardoor ten onrechte model komen te staan voor de bouwfraude, luidde de klacht. Het daaropvolgende advies: justitie moet achter de grote vissen aan en niet “gemakzuchtig” op het relatief kleine Koop jagen omdat er een schaduwboekhouding van de wegenbouwdivisie voorhanden was.

Niet Henk Koop, maar de topmannen van de grote aannemers zouden juist vervolgd moeten worden. Zij verdeelden immers al het werk bij echt grote projecten als de Betuwelijn en de hsl.

Waarom gebeurt dat dan niet? De Koop-advocaten vroegen het zich hardop af in de rechtszaal. Het antwoord gaven ze zelf: het publiek, maar vooral de politiek wil een hoofdschuldige, een zondebok. En wie is er dan een makkelijker slachtoffer dan Henk Koop, de man met enkel mulo en landbouwschool. De man ook van het bedrijf dat door de enquêtecommissie en alle publiciteit allang veroordeeld is, zo is de overtuiging van de verdediging.

Gestimuleerd door de aanval van Doorenbos en De Vries, trokken ook de raadsmannen van Heijmans Infrastructuur en KWS fel van leer tegen het Openbaar Ministerie. Zij wijzen nadrukkelijk op fouten in de dagvaardingen. Daardoor zijn delen van de aanklacht verjaard. Die blunder van justitie moet ten goede komen aan verdachten, vinden de advocaten.

KWS gaat zelfs nog een stapje verder. Het verwijt dat de aannemingsbedrijven en hun bouwbazen prijsafspraken hebben gemaakt, moet helemaal uit de dagvaarding worden geschrapt. Sinds de opheffing van de Wet economische mededinging in 1998 immers, moet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zich buigen over dergelijke beschuldigingen. En niet de rechtbank.

Meer hoofdbrekens dus voor de drie vrouwelijke rechters, die uiteindelijk moeten oordelen over de vermeende fraude van een mannenbolwerk. Ongetwijfeld leidt dit ook tot meer vertraging.

Voor vandaag en maandag staan weliswaar weer regiezittingen gepland, maar als de voortekenen niet bedriegen gaan ook die dagen verloren aan meer uithalen richting justitie. De BAM-advocate, die voor maandag staat ingeroosterd, beloofde in ieder geval vuurwerk.

De prachtige zittingschema�s van de rechtbank kunnen nu al de prullenbak in.

Advocaten maakten gebruik van voorverweer

Reageer op dit artikel