nieuws

Van Geel wil soepeler norm luchtkwaliteit

bouwbreed Premium

den haag – Staatssecretaris Van Geel (Milieu) wil dat de Europese Unie de richtlijnen voor luchtverontreiniging aanpast. De bewindsman reageert op een aantal uitspraken van de Raad van State, die onlangs wegverbredingsprojecten afkeurde omdat de Europese normen voor schone lucht zouden worden overschreden.

“Nederland mag niet op slot voor wonen, werken en infrastructuur”, zei de bewindsman gisteren tijdens een persbijeenkomst. Hij vindt dat de Raad van State de Europese normen te streng interpreteert. De bewindsman meent dat bij de beoordeling van de aanleg van spitsstroken op de eerste plaats gekeken moet worden naar de schade van de uitlaatgassen voor de gezondheid van de mens. De Raad van State kijkt echter ook naar bedreigingen voor flora en fauna.

De normen van Europa zijn daarvoor veel strenger, waardoor veel projecten in gerechtelijke procedures dreigen te sneuvelen. Volgens Van Geel bestaat er in andere Europese landen ook onrust over deze normen. Hij hoopt dan ook dat de Europese Commissie volgend jaar met voorstellen komt om de richtlijn voor luchtverontreiniging te versoepelen. Van Geel wil wel dat gemeenten bij de herstructurering van binnensteden goed rekening houden met de normen die gelden voor de gezondheid van de mens. Om te voorkomen dat deze plannen stuiten op een veto van de Raad van State, is het volgens Van Geel noodzakelijk dat er in een wijk geen uitbreiding van bebouwing plaatsvindt in de richting van bronnen van luchtverontreiniging, zoals verkeersknooppunten. Hij heeft de gemeenten hierover een uitgebreide brief gestuurd. Daarin drukt hij de lokale bestuurders op het hart dat op nieuwe woonlocaties vanaf 2010 de Europese luchtnormen gehaald moeten kunnen worden.

Hij vindt het raadzaam dat gemeentebesturen ook oudere bouwplannen, die al voor de zomer van 2001 zijn vastgesteld, nog eens onder de loep nemen. Tijdens de persbijeenkomst gisteren zei Van Geel echter dat hij hoopt van de Europese Unie tot 2015 respijt te krijgen voor de verbetering van de luchtkwaliteit rondom al bestaande bebouwing. Dat geeft meer tijd om ervoor te zorgen dat auto�s schoner gaan rijden. Van Geel voorziet nu echter al dat er tien plekken zijn, vooral gelegen in de Rotterdamse en Amsterdamse regio, die ook dan niet aan de Europese normen kunnen voldoen.

Reageer op dit artikel