nieuws

Twintig getuigen opgeroepen in zaak bouwfraude

bouwbreed

rotterdam – De Rotterdamse rechtbank heeft vrijdag twintig getuigen opgeroepen in het bouwfraudeproces. Daaronder een groot aantal politiefunctionarissen en opsporingsambtenaren die betrokken waren bij het vooronderzoek.

De getuigen, die komende maanden voornamelijk achter gesloten deuren bij de rechter-commissaris zullen worden gehoord, moeten vooral meer duidelijkheid verschaffen over de achtergronden en de beweegredenen om BAM, Heijmans, KWS en Koop Tjuchem te vervolgen.

De verdediging denkt dat justitie de zaak jaren heeft laten liggen. Pas nadat er politieke commotie was ontstaan door de onthulling van de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem, zou het Openbaar Ministerie in de bouwfraude zijn gedoken. Volgens de advocaten is dat geen zuivere beslissing geweest.

De bouwers willen ook een aantal functionarissen aan de tand voelen over de wijze waarop het OM en de mededingingsautoriteit NMa gegevens hebben uitgewisseld. Ook moet helder worden hoe uitspraken bij de parlementaire enquêtecommissie zijn gebruikt door politie en justitie. De rechtbank stemde daarmee in. Om die reden zullen onder meer NMa-directeur J. Schönau en officier van justitie H. van der Meijden worden gehoord.

Voormalig verkeersministers A. Jorritsma en T. Netelenbos hoeven niet te getuigen in het fraudeproces, zo besloot de rechtbank. De advocaten hebben “onvoldoende” duidelijk gemaakt waarom juist zij zouden moeten worden opgeroepen. Oud-minister B. Korthals (justitie) hangt nog wel een oproep boven het hoofd. Hij wordt echter alleen gehoord als andere getuigen niet de juiste informatie kunnen verstrekken.

Opvallende namen op de vrijdag geopenbaarde getuigenlijst zijn A. Buur, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) en hoogleraar B. van Waarden. Hen zal gevraagd worden om de structuur van de bouwmarkt bloot te leggen. R. Aartsen, teamleider van het corruptieonderzoek van justitie, moet aangeven in hoeverre de overheid op de hoogte was van vooroverleg.

Ten slotte zal klokkenluider A. Bos nogmaals worden gevraagd de lijst met namen van corrupte ambtenaren vrij te geven. Bos gaf herhaaldelijk aan meer dan honderd ambtenaren te kennen die zich hebben laten omkopen door de aannemerij.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de vier bouwers en twaalf bouwbazen start op 24 januari volgend jaar.

Reageer op dit artikel