nieuws

Top VROM en Verkeer soms over de schreef

bouwbreed

De extras van respectievelijk 64 en 84 topambtenaren op de beide ministeries zijn doorgelicht. De bevindingen werden afgelopen week naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op zowel VROM als Verkeer en Waterstaat krijgen topambtenaren regelmatig bonussen toegekend. Slechts in een enkel geval laat de motivering daarvoor te wensen over concluderen de onderzoekers bij Verkeer en Waterstaat.

Bij het ministerie van VROM zijn vijf gevallen geconstateerd waarbij het mogelijk is in totaal 50.000 euro terug te vorderen. Verder is een handjevol ambtenaren aangetroffen waarbij de inschaling te hoog was voor hun functie.

In tegenstelling tot het VROM-onderzoek gaat het rapport van Verkeer en Waterstaat niet in op specifieke voorbeelden of de hoogte van de schade. De rapporteurs signaleren wel dat er op diverse afdelingen relatief veel dienstreizen plaatsvinden en op diverse declaraties de vereiste handtekeningen ontbreken.

De gedeclareerde representatiekosten bij Rijkswaterstaat zijn nauwelijks getoetst omdat de onderzoekers volgens eigen zeggen niet weten wat de standaard is. Ze adviseren daar richtlijnen voor vast te leggen.

Reageer op dit artikel