nieuws

Succes doelmatig aanbesteden cruciaal voor nota

bouwbreed Premium

den haag – Doelmatig en innovatief aanbesteden, publiek-private samenwerking (pps), tolheffing en beprijzing moeten het kabinet in de periode 2011-2020 de extra financiële middelen opleveren die nodig zijn om de plannen uit de Nota mobiliteit uit te voeren. Het succes ervan is nog onzeker.

De financiële basis voor de plannen op langere termijn wordt gelegd met de zogeheten Brede Doeluitkering (BDU) voor de regio�s van 18,3 miljard euro, gelden uit het Infrastructuurfonds van 60,5 miljard euro en het Fonds Economische Structuurversterking (FES), dat voornamelijk wordt gevoed door aardgasbaten en de opbrengst van verkoop van staatsdeelnemingen. Zo�n 9,1 miljard uit het FES gaat naar ruimtelijk-economische investeringen zoals infrastructuur. Ook wordt 2,45 miljard uit het natuur- en milieupotje van het FES gehaald voor de Nota mobiliteit.

In het budget voor het Infrastructuurfonds is overigens ook rekening gehouden met opbrengsten (gebruikersbijdrage) en kosten (beschikbaarheidsvergoeding) van de hsl-zuid, die dan al volop rijdt. Het kabinet denkt hierbij tussen 2016 en 2020 aan een positief saldo van 106 miljoen euro.

In de bedragen is geen rekening met een eventuele uitvoering van de motie Van Hijum/Hofstra. De Tweede Kamer vraagt hiermee het kabinet te onderzoeken of het Infrastructuurfonds kan worden gevoed met de opbrengsten uit de autobelasting. Zo wil de Kamer financiële zekerheid creëren voor komende infraprojecten. Minister Zalm (financiën) reageert binnenkort op deze motie.

Extra geld wil het kabinet genereren met doelmatig en innovatief aanbesteden, pps, tolheffing en beprijzing. In de zogeheten verlengde versie van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), waarin ook wordt gekeken naar de jaren 2015 tot en met 2020, stelt het kabinet met nadruk dat het succes van deze maatregelen niet per definitie vaststaat. Het risico bestaat dat projecten worden vooruitgeschoven na 2020. Zijn ze wel wel succesvol, dan kunnen ze naar voren worden gehaald.

Reageer op dit artikel