nieuws

Stofvrij werken met dank aan de keuzewijzer

bouwbreed Premium

utrecht – Het moet vanaf januari stukken minder stoffig worden op bouwplaatsen. Dit is dan met name te danken aan de keuzewijzer stofvrij werken die de Stichting Arbouw heeft ontwikkeld op verzoek van de sector Afbouw en Onderhoud. Die wijzer helpt bij de keuze van stofafzuiging op apparaten.

“Het is een hele klus geweest”, zegt directeur van Arbouw Cees van Vliet. In een toepasselijke omgeving, een oude veevoederfabriek waar stof ook altijd een probleem is geweest, presenteerde Arbouw de wijzer. Via internet kan per merk en type apparaat een passende afzuiging worden gevonden die ook nog voldoet aan alle eisen.

Dat er behoefte aan een dergelijk instrument bestaat, bleek wel uit de woorden van Arbo-onderzoeker Ton Spee. Uit onderzoek van Arbouw is gebleken dat 51 procent van de werknemers en 49 procent van de werkgevers totaal geen stofbeperkende apparatuur gebruikt. Als redenen zien de werkgevers financiële (22 procent), organisatorische (33 procent) en technische belemmeringen (45 procent).

Als met name de technische belemmeringen worden opgelost, dan zou ineens 85 procent van de werknemers en 77 procent van de werkgevers wel stofafzuiging gaan toepassen. Slechts 3 procent van de werknemers en 6 procent van de werkgevers zouden het (bijna) nooit doen.

En toch, zo hield Spee zijn gehoor voor, is het bestrijden van stof en dan vooral kwartsstof, heel hard nodig. Door de jaren heen geeft bijna de helft van de werknemers in de afbouw en onderhoud aan last van stof te hebben.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat 8000 personen in de bouw in de risicogroep voor silicose valt. Van hen heeft 16 procent vroege aanwijzingen van silicose, zo is uit de Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoeken gebleken. Des te verbazingwekkender is het dat het gebruik van stofbeperkende maatregelen zo gering is. Dit geldt temeer omdat 68 procent van de werkgevers zegt de gezondheidseffecten van kwartsstof te kennen.

Vanaf het moment dat de keuzewijzer in de lucht is, zal er geen excuus meer zijn voor het niet nemen van maatregelen tegen (kwarts)stof. “Vanaf dat moment heeft de Arbeidsinspectie aangegeven de beleidsregel kwarts te gaan handhaven”, vertelde Van Vliet.

Voor de ontwikkeling van de digitale wijzer heeft Arbouw contact gehad met een groot aantal producenten van stofafzuigers. Die hebben met raad en daad terzijde gestaan bij het opzetten van de website en hebben de nodige gegevens geleverd. Bedrijven die nog niet hebben meegewerkt krijgen nu de tijd om alsnog hun gegevens aan te leveren. “Wij willen niet het verwijt krijgen bedrijven voor te trekken die hebben meegewerkt aan dit project. Daarom komt de site pas in januari in de lucht”, aldus Van Vliet.

Reageer op dit artikel