nieuws

Stoffenbeleid EU treft verfindustrie

bouwbreed Premium

leiden – Het Europese stoffenbeleid treft de verfindustrie onevenredig hard. De directe kosten lijken mee te vallen, de indirecte daarentegen zijn nauwelijks te becijferen. De verfindustrie vreest dat producenten of naar het buitenland gaan, of dat zij een mindere kwaliteit moeten gaan leveren.

Uit studie blijkt dat het Europese stoffenbeleid REACH de chemische industrie direct 46 miljoen euro per jaar in de komende elf jaar gaat kosten. Deze kosten worden gemaakt voor registratie van stoffen met de daarbij behorende papierwinkel. Dat valt reuze mee, zo vindt ook de de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten VVVF, afgezet tegen de totale omzet van de chemische industrie van 30 miljard euro.

De indirecte kosten echter zijn nauwelijks te overzien. Dit zijn kosten die de afnemers van chemische stoffen voor toepassing in hun producten moeten maken. Die kosten lopen volgens de VVVF voor de verfindustrie behoorlijk in de papieren.

Dit komt omdat de organisatie verwacht dat stoffen met relatief lage omzetten door de chemische industrie uit de markt genomen zullen worden. Dat zijn juist stoffen die de verfindustrie veel gebruikt. Dat betekent dan dat verffabrikanten hun producten zullen moeten herformuleren.

Onderzoekers schatten dat die kosten tussen de 0,1 en 1 miljoen euro per stof zullen uitvallen. Een studie van de Europese koepel van verfproducten CEPE geeft aan dat tussen de 20 en 40 procent van de stoffen zal verdwijnen. Verf- en drukinktfabrikanten gebruiken tussen de 300 en 1100 verschillende grondstoffen om hun producten te fabriceren. “Het laat zich eenvoudig uitrekenen wat dan de indirecte meerkosten zullen zijn voor een bedrijf”, aldus de VVVF.

De angst is nu dat Europa overspoelt zal gaan worden met verven uit landen die een minder stringent stoffenbeleid hebben. Ook kan een gevolg zijn dat Europese producenten hun productie gaan verplaatsen naar landen buiten Europa. Mocht ook dat meevallen, dan zal hoogstwaarschijnlijk de kwaliteit van de producten achteruitgaan.

De VVVF wil dan ook dat het stoffenbeleid nog eens goed tegen het licht wordt gehouden. Daarbij zou de registratieverplichting alleen maar moeten gelden voor de basisproducten. Dat zou al een slok op een borrel schelen, menen de verfproducenten.

Reageer op dit artikel