nieuws

Ruim baan voor pps en innovatief aanbesteden

bouwbreed Premium

den haag – De Tweede Coentunnel en de A4 tussen Rotterdam-Antwerpen kunnen als tolweg worden aangelegd. Publiek-private samenwerking krijgt ruim baan.

Dit stelt het kabinet in de gisteren gepresenteerde Nota mobiliteit. Het kabinet, met als verantwoordelijke minister Peijs (verkeer en waterstaat), ziet in deze twee projecten goede mogelijkheden publiek-private samenwerking (pps) en nieuwe aanbestedingsvormen toe te passen. Andere mogelijke pps-projecten zijn de A6-A9 Schiphol-Almere en de A27 Gorinchem-Breda, waarbij als alternatief een hoge snelweg wordt onderzocht.

Voor de Nota mobiliteit trekt het kabinet tussen 2010 en 2020 een bedrag uit van 80,5 miljard. Topprioriteit krijgt de bereikbaarheid van Schiphol en de Rotterdamse haven. Er wordt met voorrang geïnvesteerd in de A2, de A4 en de A12.

Het kabinet zet na 2010 eerst in op onderhoud van het hoofdwegennet, waarvoor het 10 miljard euro uittrekt. Voorts wordt zo�n 14,5 miljard euro uitgetrokken voor nieuwe projecten en 4,5 miljard voor projecten die al op de planning stonden. In totaal is dit goed voor 1000 tot 1200 kilometer nieuw asfalt.

Voor 2015 wil het kabinet de capaciteitsverruiming van de A15 ten behoeve van de bereikbaarheid van de Tweede Maasvlakte aanpakken en de verbinding tussen Schiphol en Almere verbeteren. Andere investeringen voor 2015 zijn de A2 Amsterdam-Utrecht, A4 Den Haag-Leiden, de ring rond Utrecht en de A27 Lunetten-Hooijpolder.

Behalve met tolwegen, hoopt het kabinet ook extra geld binnen te halen door kilometerheffingen en zogeheten congestieheffingen op drukke verkeerspunten. Voorwaarde voor de invoering hiervan is een breed maatschappelijk draagvlak. Een platform onder leiding van voormalig ANWB-directeur P. Nouwen gaat dit in opdracht van het kabinet onderzoeken. Volgend voorjaar komt het platform met zijn conclusies. Die kunnen dan eventueel worden meegenomen bij de vaststelling van het derde deel van de nota (PKB3). “Ik weet dat ik het zonder maatschappelijk draagvlak wel kan schudden”, aldus Peijs.

Wat het kabinet gisteren heeft gepresenteerd, is de PKB1, waarop nog inspraak mogelijk is. “Onze brievenbus is leeg, dus er kan van alles in”, zegt Peijs, benieuwd naar de reacties.

Acherliggende gedachte van het prijsbeleid is het terugdringen van de automobiliteit. Dit heeft weer tot gevolg dat minder knelpunten via bouwmaatregelen hoeven te worden opgelost. Het kabinet schat hierdoor tussen 3 en 7 miljard minder aan bouw te hoeven uitgeven.

In onderhoud en vervanging van verouderd spoor steekt het kabinet tussen 2010 en 2020 13,4 miljard euro. Het geld voor nieuwe projecten zoals de Zuiderzeelijn (inclusief IJmeerverbinding), de Hanzelijn en de lightrail Rijn-Gouwelijn blijft beschikbaar.

Met de Betuwelijn komt het volgens Peijs wel goed, want ze meldde dat het goederenvervoer tot 2020 volgens de prognoses met 80 procent zal stijgen.

De binnenvaart krijgt van het kabinet na 2010 de ruimte door een investering van 3 miljard in verdieping van vaarwegen en 7,5 miljard in beheer en instandhouding.

Meer nieuws op pagina 3.

Reageer op dit artikel