nieuws

Rotterdam beziet aanleg lng-terminal

bouwbreed Premium

den haag – Om de behoefte aan elektriciteit in Europa te dekken is in de toekomst veel brandstof nodig. Van de mogelijke energiebronnen zal aardgas een aanzienlijk aandeel moeten leveren. Gezien de huidige groei van het elektriciteitsverbruik is import van aardgas voor Europa onvermijdelijk. Havenbedrijf Rotterdam NV denkt na over een terminal voor de aanvoer van aardgas in vloeibare vorm.

Het toenemend elektriciteitsverbruik in Europa houdt in dat tegen 2012 ten minste 65 gigawatt aan nieuwe capaciteit moet zijn gerealiseerd. Dat stelt The Boston Consulting Group in het rapport �keeping the lights on, navigating choices in European Power Generation�.

De groep adviseert internationaal op gebied van strategische studies en management. Behalve aardgas zijn er andere opties om de elektriciteitbehoefte te dekken: kernenergie en energie uit duurzame bronnen zoals zon, wind en biomassa. Opwekking van elektriciteit uit duurzame bronnen zal echter niet voldoende zijn om aan de vraag te voldoen en kernenergie ligt in Europa vooralsnog politiek gevoelig.

De extra capaciteit voor de opwekking van elektriciteit zal in de komende tien jaar vrijwel zeker worden gerealiseerd door aanleg van STEG-centrales. Deze installaties met gasturbines hebben een hoog rendement, omdat de warmte van de uitlaatgassen wordt gebruikt om stoom te maken die in een gasturbine weer elektriciteit oplevert. Nieuwe centrales betekent voor Europa als geheel dat gas moet worden geïmporteerd. Er is in Europa wel gas genoeg, maar de winning daarvan is soms technisch moeilijk en bovendien afkomstig van politiek minder stabiele regio�s als delen van het voormalige Rusland. Daarom zal voor Europa de invoer van aardgas onvermijdelijk zijn, stelt The Boston Consulting Group. Aardgas is ook in het Midden-Oosten en Noord Afrika ruim voorhanden.

Behalve in gasvorm via een pijplijn kan aardgas in vloeibare vorm worden aangevoerd. Dat gebeurt in speciaal daarvoor ingerichte schepen waarin het gas bij een temperatuur van minus 165 graden Celsius vloeibaar wordt gehouden. Import van gas op die manier vergt behalve de nodige haveninfrastructuur ook nog installaties op het land om het vloeibare gas weer – veilig – om te zetten in gas dat in het leidingnet kan worden gevoerd. Bij de aanvoer van dit liquid natural gas (lng) zou de Rotterdamse haven een rol kunnen spelen.

Wethouder Van der Sluis van Rotterdam heeft zich al positief uitgelaten over de mogelijkheid van aanvoer van lng. Aanleg van de Tweede Maasvlakte heeft de aandacht voor eerdere plannen weer doen opleven. Een lng-terminal zou aardgas kunnen aanvoeren voor gebruik in Nederland, maar ook dienst kunnen doen voor aanlanding van lng voor andere landen.

Havenbedrijf Rotterdam NV, sinds 1 januari 2004 een naamloze vennootschap van de overheid, zegt dat de mogelijkheid van een lng-terminal op conceptueel niveau wordt onderzocht. De nadruk ligt nu op de marktkansen. Het havenbedrijf heeft eerder zelf ook al plannen gemaakt voor een lng-terminal voor aanvoer van vloeibaar aardgas. Die zijn in de la verdwenen, mede door de geringe belangstelling van investeerders en discussies omtrent veiligheid van aanvoer en overslag van het vloeibare gas. Er heeft zich nu echter een gegadigde aangediend en het havenbedrijf denkt nu met die partij mee.

De veiligheidsvoorschriften ziet het havenbedrijf niet echt als een probleem. Die zullen niet wezenlijk anders zijn dan voor andere gevaarlijke stoffen die in de haven met raffinaderijen en aanvoer en overslag van olie en olieproducten. Duidelijk is echter wel dat calamiteiten met lng niet te vermijden zijn. Er zijn ruim 250 lng-schepen in de vaart. Volgens opgave van Maritime Business Strategies, een Amerikaans adviesbureau voor de maritieme industrie uit Biloxy, zijn in de afgelopen veertig jaar zestien ongewenste gebeurtenissen opgetreden met lng-carriers. Vijf daarvan deden zich voor op zee, de rest in de haven of bij het laden en ontladen.

De Nederlandse Gasunie NV heeft voor de komende decennia geen interesse in een lng-terminal in Rotterdam. De voorraden zijn groot genoeg voor een jaar of 25 tot 40. Toenemend verbruik kan worden opgevangen door invoer van gas, bijvoorbeeld door de leiding die momenteel wordt aangelegd om Brits gas aan te voeren.

Gasunie heeft wel een lng-terminal op de Maasvlakte, maar dat betreft een installatie voor piekleverancies in de ochtend bij extreme kou. De installatie wordt in de zomer vanuit het leidingnet gevuld. Het gas wordt in vloeibare vorm opgeslagen en gehouden. In de winter kan het weer gasvormig worden gemaakt. Gasunie mag de installatie pas bij een buitentemperatuur van minus 15 graden Celsius gebruiken.

Aanleg van de Tweede Maasvlakte is overigens geen vereiste voor een lng-terminal voor schepen. Volgens Gasunie is op de eerste Maasvlakte nog ruimte voldoende beschikbaar.

Lng-carriers kunnen aardgas in vloeibare vorm onder gekoelde omstandigheden vervoeren.

Import lijkt voor Europa onvermijdelijk

Reageer op dit artikel