nieuws

Risicos Maaswerken maximaal kwart miljard

bouwbreed

den haag – Grondverzet is het grootste risico bij de uitvoering van de Maaswerken. De projectorganisatie houdt rekening met maximaal 258 miljoen euro aan tegenvallers, waarvan meer dan de helft voor het grondverzet. Het totaal noodzakelijke budget kan daardoor oplopen tot driekwart miljard euro.

Uit de zesde voortgangsrapportage Zandmaas/Grensmaas die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt verder dat slechts 61,1 miljoen is gereserveerd voor tegenvallers. Daar moet al 13 miljoen euro af voor de ontgraving van de Rijkelse Bemden.

Een extern bureau heeft dertien risicofactoren in kaart gebracht. Voor de Grensmaas – grofweg tussen Eijsden en Roermond – gaat het om 126,5 miljoen euro en voor de Zandmaas – het deel boven Roermond – gaat het om 131,1 miljoen euro.

Het grootste gevaar is het juridische gekonkel dat door het grondverzet kan ontstaan. In totaal zal 80 miljoen kubieke meter grond, grind en bagger van plek veranderen. Daarmee is nog helemaal geen rekening gehouden in de begroting, terwijl de kosten kunnen oplopen tot 140 miljoen euro.

Vervuiling, scherpere regelgeving en opslagruimtes vormen andere risico�s. Ook bij de aanleg van de kaden in Roermond, Venlo, Gennep en Mook ontstaat mogelijk voor 32,5 miljoen euro schade die door de waterschappen wordt geclaimd. De uitvoering van de kaden verloopt moeizamer dan gedacht en worden pas in 2007 opgeleverd.

De projectorganisatie is het eens met de bevindingen en wil proberen de schade te beperken door nu al in te spelen op de gesignaleerde risico�s. Een meevaller is het bijgelegde geschil met de Europese Commissie over de aanbesteding. Mogelijke problemen over de bestaande contracten staan nog maar voor 15 miljoen op de begroting.

Overschrijdingen

De projectorganisatie krijgt hoe dan ook met overschrijdingen te maken want in het meest gunstige geval treedt voor 85 miljoen aan tegenvallers op. In het slechtste geval lopen de kosten met 257,6 miljoen op. De projectkosten kunnen daardoor oplopen tot 763 miljoen euro.

Daar staat tegenover dat er voor honderden miljoenen euro�s aan inkomsten binnenkomen door de winning van delfstoffen.

Voor de miljoenenoverschrijdingen is de projectorganisatie van plan te zijner tijd dekking te zoeken in de post waterkeringen van het ministerie.

Reageer op dit artikel