nieuws

Rijkswaterstaat leunt zwaar op markt

bouwbreed Premium

utrecht – Rijkswaterstaat kan niet zonder de markt. Ook bij het project voor ontwikkelen van plannen voor bewoonbare terpen van baggerspecie is gevraagd met andere ideeën te komen dan de twee die deze dienst zelf haalbaar achtte.

Voor het project Terpen van Baggerspecie van Rijkswaterstaat is een ideeëncompetitie uitgeschreven.

Het project is onderdeel van WaterInnovatiebron (Winn), het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat voor de watertaken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het project voor de terpen is opgezet om twee vliegen in één klap te slaan: bescherming tegen hoog water en tegelijkertijd om een nieuwe toepassing te kunnen geven aan verontreinigde bagger uit waterbodems. Terpen maken van baggerspecie is maar één mogelijke deeloplossing.

Andere projecten voor verontreinigde baggerspecie betreffen het grootschalige verwerken van baggerspecie tot bouwstof en het project �De Reinigende Weg� waarin samen met de markt in het kader van het innovatieprogramma �Wegen naar de Toekomst� gezocht wordt naar innovatieve oplossingen met baggerspecie.

Voor het project �Terpen van Baggerspecie� heeft het Advies en Kenniscentrum Waterbodems van het ministerie van Verkeer en Waterstaat vier varianten opgesteld. “Twee daarvan lijken het meest aantrekkelijk”, stelt projectleider J.D. van Duijvenbode van de Bouwdienst Rijkswaterstaat. Dat zijn de omputterp en de concentrische terp. Bij beide speelt baggerspecie uit de waterbodems een belangrijke rol. De omputterp ontleent zijn naam aan het ontgraven van een put in de uiterwaarden. De uitkomende grond wordt gebruikt voor aanleg van een terp in het laaggelegen gebied achter de winterdijk. De put wordt weer gevuld met verontreinigde baggerspecie uit de rivier. De concentrische terp ontstaat bij het aanvoeren van bagger in het centrum van concentrische ringdijken. Door sedimentatie ontstaat dan een terp.

De twee verkozen varianten zijn bij de ideeëncompetitie openbaar gemaakt.

Een bezwaar daarvan is volgens Van Duijvenbode de deelnemers aan de competitie te veel in een bepaalde richting te sturen, terwijl juist gemikt wordt op een breed scala van ideeën. Toch is voorkómen dat de markt weer het wiel zou gaan uitvinden doorslaggevend geweest bij bekend maken van de twee mogelijkheden.

De projectleiding hoopt desondanks op een keur van ideeën van de deelnemers aan de competitie.

Het ligt wel in de bedoeling tot uitvoering van een pilotproject te komen in 2005 /2006. Volgend jaar zou daar volgens Van Duivenbode geld voor beschikbaar moeten komen.

Reageer op dit artikel