nieuws

Provincie Noord-Brabant haalt slechts 60 procent van woningbouwproductie

bouwbreed

den bosch – Gemeenten en de provincie Noord-Brabant kunnen een veel actievere rol spelen dan ze nu doen om de knelpunten in de woningbouwproductie in Noord-Brabant weg te nemen of te verminderen.

Van de verwachte productie wordt 40 procent niet gehaald.

Die conclusie valt te trekken uit het afstudeeronderzoek van Sander Vonk, student aan de faculteit geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij brengt daarin de stagnatie van de woningbouw in Brabant in kaart en komt met oplossingen.

Gemeenten zouden op korte termijn de eerstkomende jaren aan overprogrammering moeten doen, meent de onderzoeker. Gaat het ene woningbouwproject niet door of is er flinke vertraging, dan hebben ze altijd nog andere ijzers in het vuur. Gemeenten dienen ook vaker gebruik te maken van hun bevoegdheden die ze hebben bij het ontwikkelen van hun grondbeleid: zoals onteigening, voorkeursrecht en de exploitatieovereenkomst of baatbelasting.

Vonk stelt bovendien voor om termijnen op te nemen in bouwvergunningen. Begint de bouw niet binnen een vastgelegde periode, dan vervalt de vergunning.

De provincie moet zich volgens Vonk actiever opstellen als aanjager en facilitator door gemeenten voortdurend te blijven aanspreken op hun achterblijvende bouwproductie en door concrete hulp te bieden bij planvorming en uitvoering. Dat laatste kan bijvoorbeeld door marktpartijen bij elkaar te brengen of door te participeren met risicodragend kapitaal.

De laatste jaren is de woningbouwproductie in Brabant flink teruggelopen. Ook al lijkt het dieptepunt voorbij, toch blijkt dat tot 2006 ruim 40 procent van de verwachte productie niet wordt gehaald. Tussen 2002 en 2006 was een groei van de woningvoorraad voorzien van 47.500 woningen, maar nu ziet het ernaar uit dat er maar 28.000 huizen bijkomen.

De provincie Noord-Brabant heeft eerder dit jaar een actieprogramma gepresenteerd met maatregelen om wat te doen aan de stagnatie. Op 17 november organiseert de provincie een landelijk congres waarin het gaat over het opkrikken van de bouwproductie.

Reageer op dit artikel